Parkovací systémy

Určení:

Parkovací sytémy, které nabízíme, jsou určené především pro nákupní centra a jiná podobně fungující parkoviště, kde je hlavním cílem umožnit parkování zákazníkům a v maximální možné míře zamezit parkování jiných osob. To přináší vyšší zisk a lepší návštěvnost obchodním centrům už tím, že potencionální zákazník ví, že tam určitě zaparkuje a proto tam rád nakupuje.

Způsob činnosti

Parkovací režim lze vytvořit více způsoby, ale nejčastěji se používá následující:

 • Vjezd je volný, řidič si musí odebrat lístek, tím se mu otevře závora a může vjet
 • Pro odjezd se nejčastěji používají dvě alternativy:
  • po určenou dobu (30, 60 minut) je parkování zcela bezplatné, řidič může použít lístek, který obdržel při vjezdu a odjet
  • zdržel-li se déle, musí jít k pokladně a tam zaplatit za parkování

  nebo

  • po určenou, většinou velmi krátkou dobu (10 až 20 minut) je odjezd zcela volný.
  • při každém delším pohybu musí řidič požádat u pokladny obchodního centra o možnost odjezdu. Pokladní oskenuje jeho lístek a tím mu umožní odjezd s tím, že pokud něco nakoupil, tak do určité doby (většinou 2 hodiny) za parkování nic neplatí. Pokud nic nenakoupil, pak za parkování i do doby 2 hodin zaplatí určitý menší poplatek. Pokud parkoval déle než určenou dobu, pak zaplatí víc - částku si samozřejmě určí prodávající orgarnizace sama (může být progresivní)
 • Vlastní technické řešení odjezdu a forma platby může být různá. Existují jednoduchá a levná platební zařízení, nebo zařízení spolupracující s pokladním softwarem s úplnou evidenci a auditem za zvolené období. Záleží na velikosti parkoviště, potřebě ochrany parkujících zákazníků a finančních možnostech provozovatele parkoviště.

Zaměstnanci nebo stálí či jinak důležití zákazníci, mohou vjiždět pomocí vstupníků ("čip") a čteček, které lze rovněž do systému zařadit, a to i s delším čtecím dosahem (až jednotky nebo desítky metrů). 

Nabídka parkovacích systémů

K dispozici jsou dva základní typy parkovaích systémů: systém CONFORT a PREMIUM. Jejich základní vlastnosti jsou:

COMFORT PREMIUM
 • nevyžaduje propojení mezi stojany a platebním místem 
 • ke stojanům stačí přivést 230V a ovládání od závor
 • velmi omezené možnosti evidence plateb a auditu (pokud se použije generátor lístků)
 • velmi omezené možnosti nastavení způsobu výše plateb (pokud se použije generátor lístků)
 • při použití platební soupravy jsou možnosti programování i evidence velmi rozsáhlé
 • nemá centrální databázi
 • aplikací programového rozhraní lze spolupracovat s pokladními systémy prodejny
 • vyžaduje propojení mezi stojany, platebním místem a řídící částí
 • ke stojanům je třeba přivést 230 V a ovládání od závory a stojany i platební místo se musí propojit s řídícím centrem
 • velmi dobrá evidence a audit plateb
 • široké možnosti nastavení způsobu plateb (progresivní sazba a pod.)
 • má centrální databázi s možností využití jejich dat
 • aplikací programového rozhraní lze spolupracovat s pokladními systémy prodejny

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.