Parkovací systém COMFORT

Parkovací systém COMFORT je vhodný pro malá i velká parkoviště u nákupních center i menších prodejen a dalších podobných zařízení, kde se požaduje zajištění parkování pro nakupující nebo další žádoucí návštěvníky, ale ne pro další vozidla, jejichž řidiči by chtěli pouze využít parkovací plochu, ale nemají zájem o nákup.

Z tohoto důvodu neobsahuje veřejné přístupné platební místo, kde může úhradu za parkování provést kdokoli, ale vhodným způsobem směřují návštěvníky k nákupu a platbě u pokladen nákupního centra resp. v obchodě či jiném zařízení, kterému parkoviště patří. Lze jej proto použít i u benzinových čerpadel, u škol a pod.

Výhody parkovacího systému COMFORT jsou:

  • snadná instalace (není nutné propojení jednotlivých stojanů s platebním místem či jiným řídícím centrem)
  • počet vjezdových a výjezdových stojanů není omezen
  • počet platebních míst není omezen, parkovací systém lze tedy s výhodou použít i tam, kde jedno parkoviště vlastní více obchodů či institucí
  • přidání dalšího vjezdového, výjezdového nebo platebního místa je snadné. Parkování lze tedy snadno přizpůspobovat aktuálním nebo změněným podmínkám pro parkování
  • je možná integrace platby s jinými pokladními systémy (v současné době například s platebním softwarem Toshiba, Wincor,..) Adaptace na váš pokladní software je tedy možná také.

Nevýhody systému COMFORT jsou:

  • potřeba čtečky čárového kódu s vtahovačem (jinak nelze zajistit plně ochranu před vícenásobvným použitím lístku)
  • omezená doba pro volné parkování (cca max. 4 hodiny při použití číselného kódu nebo max. 45 dní při použití lístku s čárovým kódem) - někdy to může být nevýhoda, ale většinou jistě ne
  • nemá centrální databázi, takže možnosti  kontroly přijatých plateb a jejich dlouhodobý audit jsou velmi omezené, pokud se ovšem použije platební souprava, pak tato nevýhoda není - pak jsou možnosti programování i výpisů velmi rozsáhlé.

Jak se parkovací systém COMFORT používá

 Při vjezdu návštěvník stiskne tlačítko, odebere lístek, závora se otevře a může vjet na parkoviště. V systému je nastavená doba volného (bezplatného) parkování. Pokud parkující tuto dobu nepřekročí (na lístku má pro svou kontrolu potřebný časový údaj), pak stejný lístek, který obdržel při vjezdu, použije i při odjezdu. Pokud parkuje delší dobu, pak musí přijít k pokladně nákupního centra, tak zaplatit požadovanou částku, zde obdrží nový lístek, se kterým potom může odjet.

Tam, kde by výše uvedený postup přesto způsoboval zaplnění parkoviště nežádoucími vozidly, se obvykle používá následující postup:

Doba volného parkování je velmi krátká (10-20 minut). Potom musí parkující k pokladně nákupního centra. Za parkování do 2 hodin (nebo jiný zvolený čas) neplatí nic, pokud si něco nakoupil. Nenakoupil-li, pak musí uhradit nějakou, většinou menší, částku. Za parkování delší než 2 hodiny platí vždy. Výše plateb závisí samozřejmě na rozhodnutí provozovatele parkoviště. Potřebnou výši platby určuje pokladní.

Kromě obvyklého lístku s čárovým kódem lze pouižívat i lístky s číselným kódem. Při vjezdu na parkoviště vjezdový stojan vydá lístek, na kterém je vygenerovaný náhodný číselný kód. Na odjezodvém stojanu není čtečka čárového kódu, ale klávesnice. Parkující řidič potom na klávesnici zadá kód, který má napsaný na lístku. Je to o něco levnější než systém s čárovým kódem.

Základní části parkovacího systémů jsou:

 Ve výše uvedených odkazech si můžete prohlédnout jejich vzhled a seznámit se s jejich dalšími podrobnějšími parametry.

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.