Platební místo

Možností plateb v parkovacím systému Comfort je více. Lze použít:

 1. Platební systém prodejny (je nutné zajisit softwarové rozhraní)
 2. Platební soupravu
 3. Generátor lístků
 4. PC se softwarem pro generování lístků
 5. Platební stojan

První možnost je velmi elegantní a účinná. Předpokládá ovšem vývoj softwarového rozhraní, které umožní integrovat platby a vydávání parkovacích lístků. V současné době lze parkovací systém Comfort použít s pokladním softwarem Toshiba, Wincor,... Zákazník potom za parkování platí u pokladny stejně jako za jakékoli jiné zboží s tím, že obdrží platný lístek pro odjezd.

Druhá možnost je rovněž velmi efektivní a pro zákazníka transparentní. Platební souprava (viz obrázek vpravo) se skládá z tiskárny, příruční pokladny, dotykového displeje, čtečky čárového kódu a zákazníckého displeje. Po přečtení lístku pomocí čtečky se zákazníkovi na dispeji zobrazí jakou částku má uhradit. Na tiskárně se vytiskne nový lístek, který zákazník použije při odjezdu. Zaplacenou čásktu lze vložit do příručné pokladny. Tato souprava umožňuje úplnou a rozsáhlou kontrolu evidence plateb, změny sazeb a podobně. Její cena je 90.700,- Kč (bez DPH).

Třetí možnost předpokládá použití generátoru lístků a k němu připojené tiskárna. Generátor lístků má velmi omezené možnosti, ale přesto umožňuje:

 • vydání nového lístku umožňujícícho volný odjezd
 • vydání nového lístku placeného hotově
 • vydání nového lístku placeného elektronickou cestou
 • změnu data a času systému
 • změnu doby volného parkování
 • změnu čísla obchodu (používá se, když je na jednom parkovišti více objektů)
 • jednoduchý výpis denní aktivity
 • jednoduchý výpis týdenní aktivity
 • jednoduchý výpis měsíční aktivity

Obecná výhoda tohoto řešení je nížší cena, nevýhodou jsou omezené možnosti programování, nezle měnit sazby, výší platby určuje pokladní ručně. Pro menší parkoviště, kde se předpokládá jenom jedna sazba za parkování, která se navíc v průběhu doby nemění, je to řešení zcela vyhovující. Cena generátoru a tiskárny je 57.300,- Kč (bez DPH)

Čtvrtá možnost je obsahově stejná jako třetí. Místo generátoru lístků se ovšem používá PC, na kterém se instaluje software a k němu se připojí tiskárna lístků s čárovým kódem (jiná než u předchozího případu). Cena za software a tiskárnu je 22.500,- Kč. K této ceně je nutno vzít v úvahu cenu PC.

Pátá možnost se od předchozích zásadně odlišuje. Platba u platebního stojanu znamená, že parkovací systém se použije na obecném parkovišti, kde se požaduje automatizovaný výběr parkovného. Tam není cílem umožnit parkování pouze určené skupině osob, ale obecně komukoli. Je to tedy řešení, které neodpovídá hlavnímu určení parkovacích systémů COMFORT. Ale pro některé zákazníky může být potřebné, proto je do nabídky zařazeno také.

V nabídce je zjednodušený (a tím i levnější) platební automat. Tento automat přijímá pouze mince, bankovky ne, mince nevrací. Je tedy třeba platit přesnou částku. Platební automat obsahuje jednotku pro příjem mincí, tiskárnu parkovacích lístků a informační displej.

Platební automat stojí (bez DPH): 151.500,- Kč

 comfort-platba-pult

Platební souprava

comfort-platba-generátor

Genrátor lístků a tiskárna

comfort-platba-swcomfort-platba-tiskárna

Hlavní okno programu a tiskárna

comfort-platba-stojan

Platební automat

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.