Parkovací systém PREMIUM

Parkovací systém PREMIUM je vhodný pro malá i velká parkoviště u nákupních center i menších prodejen a dalších podobných zařízení, kde se požaduje zajištění parkování pro nakupující nebo další žádoucí návštěvníky, ale ne pro další vozidla, jejichž řidiči by chtěli pouze využít parkovací plochu, ale nemají zájem o nákup.

Z tohoto důvodu neobsahuje veřejné přístupné platební místo, kde může úhradu za parkování provést kdokoli, ale vhodným způsobem směřují návštěvníky k nákupu a platbě u pokladen nákupního centra resp. v obchodě či jiném zařízení, kterému parkoviště patří. Lze jej proto použít i u benzinových čerpadel, u škol a pod.

Výhody parkovacího systému PREMIUM jsou:

 • propracovaný systém programování způsobu používání parkoviště i evidence plateb
 • obsahuje centrální databázi, což umožňuje:
  • snadné změny v orgranizaci plateb, změna sazeb (může být progresivní), změna časového rozpětí pro určitou sazbu atd.
  • snadné zabránění opakovanému použití lístku
  • prakticky neomezená doba pro volné parkování
  • rozsáhlé a podrobné výpisy o provedených platabách za zvolené období
 • lze účinně spolupracovat se systémy třetích stran

Nevýhody systému PREMIUM jsou:

 • potřeba propojení všech částí systému (obou stojanu i platebního místa) s centrální části systému
 • o něco vyšší cena než u systému COMFORT 

Jak se parkovací systém PREMIUM používá

 Při vjezdu návštěvník stiskne tlačítko, odebere lístek, závora se otevře a může vjet na parkoviště. V systému je nastavená doba volného (bezplatného) parkování. Pokud parkující tuto dobu nepřekročí (na lístku má pro svou kontrolu potřebný časový údaj), pak stejný lístek, který obdržel při vjezdu, použije i při odjezdu. Pokud parkuje delší dobu, pak musí přijít k pokladně nákupního centra, tak zaplatit požadovanou částku, zde se mu původní lístek aktivuje a může jej potom použít na odjezd.

Tam, kde by výše uvedený postup přesto způsoboval zaplnění parkoviště nežádoucími vozidly, se obvykle systém nastaví tak, že vždy je nutné přijít k pokladně a nechat si lístek aktivovat. Za jakých podmínek se lístek aktivuje, je zcela na volbě provozovatele parkoviště.  Může to být do určitého času zcela zdarma, nebo je zdarma, pokud je aktivace lístku součástí nákupu s tím, že za delší parkování se platí vždy atd.

Kromě obvyklého lístku s čárovým kódem lze používat i lístky s číselným kódem. Při vjezdu na parkoviště vjezdový stojan vydá lístek, na kterém je vygenerovaný náhodný číselný kód. Na odjezodvém stojanu není čtečka čárového kódu, ale klávesnice. Parkující řidič potom na klávesnici zadá kód, který má napsaný na aktivovaném lístku. Je to o něco levnější než systém s čárovým kódem.

Základní části parkovacího systémů jsou:

 Ve výše uvedených odkazech si můžete prohlédnout jejich vzhled a seznámit se s jejich dalšími podrobnějšími  parametry.

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.