Platební místo

Základní možnosti plateb v parkovacím systému Premium jsou:

  1. Pokladní systém prodejny
  2. PC se softwarem pro generování lístků
  3. Generátor lístků s tiskárnou

První možnost je velmi elegantní a účinná. Předpokládá ovšem vývoj softwarového rozhraní, které umožní integrovat platby a vydávání parkovacích lístků s pokladním systémem prodejny. Obvyklá cena za vytvoření tohoto softwarového rozhraní je 34.200,- Kč. V současné době lze parkovací systém Premium použít s pokladním softwarem Toshiba, Wincor,... Zákazník potom za parkování platí u pokladny stejně jako za jakékoli jiné zboží s tím, že obdrží platný lístek pro odjezd. Pro řádnou funkci systému PREMIUM je i v tomto případě nutné zakoupení řídícího softwaru Atium.

Druhá možnost je použití řídícího softwaru ATIUM, bez další návaznosti na pokladní systém. Instaluje se na PC, ke kterému se připojí tiskárna lístků s čárovým kódem a čtečka čárového kódu. Cena za software Atium, tiskárnu, čteku čárového kódu a PC je 82.000,- Kč. Hlavní funkce programu Atium jsou:

  • registruje všechny události, které v systému proběhnou (vjezd, výjezd, platba,...) 
  • umožňuje nastavení různorodých forem pro parkování - parkoviště zcela uzavřené, zcela volné, placené s určitou (třeba progresivní) sazbou),...
  • umožňuje dálkové (z PC) otevření závory
  • možnosti výpisu historie plateb, návštěvnosti parkoviště a pod. jsou velmi rozsáhlé
  • naprogarmování změny režimu parkování je rychlé a snadné
  • je možná i personifikace stálých či VIP zákazníků nebo zaměstnanců

Třetí možnost - použití generátoru lístků a k němu připojené tiskárny - se někdy používá také. Je stejná jako druhá možnost s tím, že místo PC se v místě platby používá generátor lístků. Program Atium se i v tomto případě musí použít.  Cena generátoru lístků pro systém  Premium a tiskárny je 72.800,- Kč (bez DPH)

 

premium-generátor 

Genrátor lístků a tiskárna

comfort-platba-tiskárna

Tiskárna

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.