Výjezdový stojan

Výjezdový stojan slouží k otevření závory a odjezdu z parkoviště. Návštěvník buď zadá na klávesnici číslený kód (pokud se používá na parkovišti číselný kód) nebo vloží do čtečky lístek s čárovým kódem (pokud se používá tento způsob identifikace). Má-li platný lístek (kód), závora se otevře a může odjet.

Čtečka čarového kódu může být vybavená vtahovačem lístku. V tom případě čtečka vtáhne lístek dovnitř, přečte jej, otevře závoru a lístek již nevrátí. Na stojan lze instalovat i čtečku be vtahovače lístků (je o něco levnější).  Na displeji je zobrazená informace o tom, co je třeba učinit pro odjezd. Kromě toho lze na vjezdový stojan umístit čtečku přístupového systému pro stálé nebo VIP návštěvníky nebo pro zaměstnance.

Dalším častým zařízením na výjezdovém stojanu je interkom, buď jenom hlasový nebo video ( s kamerou).

Poznámka

Lze použít čtečky nebo interkom dodávaný výrobcem parkovacího systému. Výhoda je ta, že svým vzhledem se hodí k dalším zařízením, které na stojanu jsou (používá kromě jiného vrchní desku tvořenou osmi hranami). Nevýhodou je nekompatibilita například se stávajícím přístupovým systémem, který zákazník již používá a o něco vyšší cena. Tam, kde je vzhled maximální prioritou je použití originálních zařízení od výrobce parkovacího stojanu optimální řešení.

Výjezdový stojan je vysoký 1,2 m, průřez 48x39 cm. Napájí se ze sítě 230 V, má svůj vlastní zdroj a regulované vytápění. Pracovní teplota -15 oC až +45 oC.

Přirozeným doplňkem výjezdového stojanu je závora, případně semafor. Z praktického hlediska doporučujeme používat kovový ostrůvek, který umožní velmi rychlou a snadnou instalaci výjezdového stojanu i závory.

Cena výjezdového stojanu (bez DPH):

  • 100.500.- Kč (displej + klávesnice)
  • 103.300.- Kč (displej + čtečka čárového kódu bez vtahovače)
  • 111.400.- Kč (displej + čtečka čárového kódu s vtahovačem)
  • 127.200.- Kč (displej + čtečka čárového kódu bez vtahovače + klávesnice)
  • 135.300.- Kč (displej + čtečka čárového kódu s vtahovačem + klávesnice)

Cena montážního ostrůvku dle obrázku: 6.500,- Kč (bez DPH) 

 comfort výjezd displej

Displej

comfort výjezd čtečka

Displej se čtečkou čárového kódu

comfort výjezd klávesnice

Klávesnice na zadávání čísleného kódu

montážní ostrůvek

Montáížní ostrůvek (1390x600x200 mm)

 a-premium-odjezd-stojan

Výjezdový stojan

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.