Systém MP110

MP110 všeZabezpečovací systém MP 110 je určen pro malé a střední aplikace. Základním prvkem je řídicí jednotka (ústředna ). Systém lze rozšířit o další samostatné klávesnice, expandéry popř. čtečkami elektronických klíčů. Blokové zapojení a jednotlivé prvky systému a jejich vlastnosti jsou popsány níže.

Základní provozní parametry systému MP110

 • Dodává se ve dvou provedeních krytu –MP 110 –kryt je umělohmotný MP 110M- kryt je kovový
 • 8 smyček pro připojení čidel, 1 smyčka pro ochranné kontakty, 1 smyčka pro mechanický klíč
 • 5 programovatelných výstupů, 4 polovodičové, 1 reléový s přepínacím kontaktem
 • Rozšiřitelnost až na 56 smyček
 • Smyčky možno rozdělit do 3 podsystémů
 • Pomocí datové linky lze připojit 4 klávesnice, 4 expandéry a 4 čtečky elektronických klíčů
 • Varianty smyček NARUŠITEL (okamžitá,zpožděná,poslední odchod,GONG),Technologocká,Požární, Tichá tíseň a Tíseň se sirénou
 • Vyvážení smyček jako NC, jednoduše vyvážené, dvojitě vyvážené
 • Zastřežení/odstřežení prostřednictvím klávesnice (LED nebo LCD),  čtečkou elektronických klíčů nebo klíčem mechanickým
 • Na klávesnicích (LED nebo LCD ) je možno indikovat stavy systému jako např.: Poplach, porucha, ztráta síťového napájení, okamžitý stav systému, narušení ochranných kontaktů, otevřená smyčka, přemostěná smyčka a další.
 • 8 uživatelských kódů : Master, Technik, Vzdálený dohled,Uživatel 2,5,6,7 a 8
 • Paměť událostí max.64
 • Vestavěný telefonní komunikátor
 • Programování systému prostřednictvím klávesnice (LED) nebo PC s příslušným SW

Blokové schéma

 MP110 - blok.schéma

Technické parametry ústředny MP 110

Ústředna MP 110 je v umělohmotném pouzdře typ PS515

Ústředna MP 110M je v pouzdře kovovém typ PS 28

Napájecí napětí pro oba typy ústředen 230V stř.,50Hz, -/+ 15%
Spotřeba DPS vlastní ústředny s dvojitě vyváženými smyčkami MP110/MP110M 50mA/65mA
Maximální napájecí proud zdroje MP110/MP110M 1,5A/2,5A
Rozmezí napájecího napětí pro ústředny 10,5 až 15 Vss
Napájecí proud pro externí zařízení MP110/MP110M 200mA/500mA
Akumulátor MP 110/MP110M 12V/7Ah / 12V/15Ah
Délka datové linky ( kroucený pár) 500m(2x0,75+2x0,22)
Programování doby odchodu, příchodu a doby činnosti sirény při poplachu ano

MP105 - klávesniceKP110DKlávesnice KP 100, KP100D 

 •  Funkčně jsou klávesnice stejn ,KP 110 D je vybavena LCD displejem takže je přehlednější komunikace se systémem
 • Komunikace po datové lince až na vzdálenost 500 metrů
 • Lze zapojit max. 4 klávesnice zapojené do série s komunikační linkou, nebo do hvězdy či jejich kombinaci
 • Adresa klávesnice se nastavuje  DIP přepínačem
 • Možnost povolení/zakázání ochranného kontaktu
 • Zobrazení stavu a varovných signálů pomocí segmentového displeje a diod LED
 • S klávesnicí lze systém programovat

 Technické parametry klávesnice KP 100

Rozsah napájecího napětí 10,5V až 15V – nominálně 12V
Spotřeba-klidová /maximální        18 mA/70mA ( při svitu všech diod a displeje)

 

 

 Expander EP 100

 • MP105 - expandérPouze deska plošného spoje bez krytu, lze zakoupit umělohmotný box
 • 8 vstupů pro připojení čidel
 • 2 výstupy s OK pro připojení externí signalizace
 • Komunikace po datové lince do vzdálenosti 500 m
 • Do systému je možno připojit pouze jeden expandér

Technické parametry expanderu EP 100

Rozsah napájecího napětí 10,5V až 15V – nominálně 12V
Vlastní spotřeba 22 mA

 

 

Čtečka

 Čtečka elektronických klíčů DK 2000M

 • Připojení do systému po datové lince do max 500 metrů
 • S pomocí naprogramovaného elektronického klíče lze systém zastřežit/odstřežit
 • 4 LED diody indikující okamžitý stav systému¨

Technické parametry čtečky DK2000M

Rozsah napájecího napětí 10,5V až 14V – nominálně 12V
Klidový odběr 15 mA
Odběr při činnosti 27 mA

-

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.