Systém MP508

MP508 vše

Zabezpečovací systém MP 508 je určen pro střední aplikace. Základním prvkem je řídicí jednotka (ústředna ). Systém je možno rozšířit o další samostatné klávesnice, expandéry popř. čtečky elektronických klíčů. Kromě vestavěného telefonního komunikátoru lze připojit i GSM komunikátor. Do systému je také možnost zapojit přes rozhraní systém CCTV ( max. 4 kamery) a naprogramovat jeho spolupráci se zabezpečovacím systémem.  Blokové zapojení a jednotlivé prvky systému a jejich vlastnosti jsou popsány níže.

Základní provozní parametry systému MP508

 • Dodává se ve dvou provedeních krytu –MP 508TG –kryt je umělohmotný typ PS515 MP 110M/TG- kryt je kovový typ PS540
 • 8 programovatelných vstupů (smyček) pro připojení čidel
 • Vstupy lze nastavit jako NC, jednoduše vyvážené, dvojitě vyvážené či jako Nepoužité
 • 20 typů smyček ( okamžitá, zpožděná, technologická,požár,tíseň atd)
 • 1 vstup pro zapojení ochranných kontaktů
 • 6 programovatelných výstupů (2 relé s přepínacími kontakty, 4 tranzistorové)
 • Integrovaný telefonní komunikátor
 • Konektor pro připojení servisní klávesnice
 • Paměť pro 1000 událostí
 • Časový programátor ( týdení)
 • V boxu ústředny jsou místa pro připojení rozšiřujícího příslušenství ( 4 expandery)
 • Systém pojme max. 7 Expandérů, 8 klávesnic, 16 čteček elektronických klíčů
 • Je použitelných max.64 vstupů pro obecné použití, 8 vstupů pro připojení ochranných kontaktů, 9 reléových výstupů, 18 výstupů tranzistorových
 • Systém programově dělitelný na 8 nezávislých podsystémů
 • 32 uživatelských kódů
 • 32 elektronických klíčů nebo bezkontaktních karet

Blokové schéma

MP508 blok. schéma

Technické parametry ústředny MP 508

Napájecí napětí  230V stř.,50Hz, -/+ 15%
Výstupní nominální napětí 14 Vss
Výstupní proud MP508/MP508M 1,5A/4A
Rozmezí napájecího napětí ústředny 10,5 až 15 Vss
Max. proud pro externí zátěž MP508/MP508M 1 A/3 A
Záložní akumulátor MP508/MP508M 12V,7Ah/12V,17Ah nebo (12V,26Ah externě)
Max. proud na reléových výstupech 1A/24V odporová zátěž
Max. proud na tranzistorových výstupech 10 mA
Délka datové linky 400 m
Nastavitelná doba odchodu a příchodu 0 až 90 sekund
Nastavitelná doba trvání poplachu 30 s. až 9 minut
 Signalizace stavu a poruchová hlášení na LED klávesnici signalizační LED nebo text na displeji

 Klávesnice KP 500D

 • MP508 klávesniceKlávesnice umožňuje ovládání a programování systému s ústřednou  MP 508
 • Dvouřádkový displey , 16 znaků na řádek, displej je podsvícený, nastavitelný kontrast a jas
 • 9 Indikačních LED diod pro stav systému ( napájení,porucha,údržba,činnost časového programátoru, otevřené smyčky, přemostěné smyčky,poplach,poplach na ochranných smyčkách, stav podsystémů
 • 12 alfanumerických tlačítek chráněných zaklapovacím krytem
 • 7 navigačních tlačítek
 • Nastavitelná hlasitost akustické signalizace
 • 2 programovatelné vstupy

Technické parametry klávesnice KP 500D

Nominální napájecí napětí 13,8 Vss
Rozpětí pracovního napětí 9V až 15V
Minimální klidový odběr klávesnice              20mA
Maximální odběr klávesnice 115 mA
Délka datové linky max. 400 m

 

 

 

 

 Expander EP 508

 • MP105 - expandér8 programovatelných vstupů
 • 1 sabotážní vstup pro ochranný kontakt
 • 1 reléový výstup s přepínacím kontaktem
 • 2 tranzistorové výstupy volně programovatelné
 • Pouze deska plošného spoje, možnost zakoupení originální krabičky

Technické parametry expanderu EP 508

Nominální napájecí napětí 13,8 V
Rozmezí napájecího napětí 9V až 15V
Klidová spotřeba ( pouze expanderu) 35 mA
Výstupní napájecí proud pro čidla max               500 mA
Proud tranzistorových výstupů 10 mA
Zatížení výstupního relé 1A/24V
Délka datové linky 400 m

 

 

 

 

 

 

Čtečka elektronických klíčů DK 500M

 •  ČtečkaJe určena pro čtení elektronických klíčů-max 50 ks
 • 5 indikačních LED diod 4 pro stav systému, 1 pro paměť polachu
 • 2 vstupy pro připojení čidel
 • Čtečka je napájena z ústředny z datové linky ( 1 pár napájecí,1 pár datový

 Technické parametry čtečky DK2000M

Nominální napájecí napětí      13,8 V
Rozmezí napájecího napětí 9V až 15V
Klidový/maximální odběr 6mA/56mA
Délka datové linky 400 m

 

 

 

 

Rozhraní USB

MP508 rozhraníRozhraní je určeno pro přímé připojení ústředny MP 508TG/ MP 508M/TG k počítači při programování a servisu systému

Software HI-Connect

SW pro místní programování a ovládání systému. Paměť událostí a polachů. Kontrola stavu smyček a ochranných kontaktů. Programování komunikátoru. Přehledné a pohodlné pro technika.

Videorozhraní  4T 

 • MP508 videorozhraníZařízení je umístěno do boxu  PS 515 ( umělohmotný)
 • Videorozhraní je použito pro integraci CCTV do zabezpečovacího systému
 • Připojení 4 analogových kamer, rozlišení 640x480 pix
 • Přiřazení události, která aktivuje příslušnou kameru
 • Živé sledování nebo záznam na připojeném PC
 • Zaslání obrázků (videosekvencí ) přes LAN nebo Internet na PC, mobil, IPad atd.

 

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.