Kamery

V současné době se s ohledem na značný pokles cen téměř výlučně dodávají kamery digitální. To jsou kamery, které umožňují aplikovat vysoké rozlišení - 1920x1080 i vyšší - a z tohoto důvodu úspěšně vytlačují z trhu kamery analogové.

Naše nabídka obsahuje tyto základní typy kamer:

  • IP kamery. Kamery používající pro komunikaci UTP kabely
  • DTV kamery (ccHDtv kamery). To jsou kamery, které mají velkou výhodu v tom, že lze pomocí nich nahradit starší analogové instalace bez nutnosti měnit kabelové (koaxiální) rozvody. Tím se modernizace kamerového systému zlevní a urychlí.
  • SDI kamery. I tyto kamery umožňují náhradu stávajících analogových kamerových systémů s koaxiálními rozvody. Ale vše nasvědčuje tomu, že větší perspektivu a úspěch na trhu budou mít zřejmě více kamery DTV. Nicméně v naší nabídce je stále máme.
 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2018 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.