Příslušenství profesionální

Příslušenství pro pohony

Pro závory a pohony vrat existuje celá řada různého příslušenství. Některá zařízení speciálně určena pro závory jsou v části Závory.

Další - s obecnějším určením -jsou uvedené níže. Jedná se zejména o prvky rádiového ovládání a prvky pro ochranu projíždějícíh vozidel.

 
Ovladače ovladače Slouží k aktivaci závory či brány. Obsahují baterii, kterou je třeba občas, po 1-2 létech vyměnit. Baterie je knoflíková, běžný typ, který lze bez problémů zakoupit. Vyrábí je jedno-, dvou- a tříkanálová provedení ovladačů. Pracovní kmitočet 434 MHz, mají otvor pro klíčový kroužek. Ovladače
Anténa Zajistí dostatečný dosah pro ovladače (cca 20-80 m podle intenzity okolního rušení) K řídící elektronice se připojí pomocí koaxiálního kabelu 50 ohm. Dodává se s kabelem 8 m. Anténa
Přijímač interní

Přijímač - destička s tištěným spojem - se vkládá do řídící elektroniky jednotlivých závor nebo pohonů.
Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat. Nevyžaduje žádné nastavení, pouze se zasune do desky elektroniky. K programování ovladačů slouží tlačítko, které je na desce elektroniky.
Přijímač je jednokanálový.

Přijímač interní
Přijímač externí
Přijímač - krabička pro uchycení na zeď - složí k ovládání jednotlivých závor nebo pohonů. Obecně ovšem jej lze púoužít k jakýmkoli jiným účelům. Jeho výstupem jsou kontakty relé. Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat. Nevyžaduje žádné nastavení, pouze se upevní na zeď. Je třeba jej napájet ze zdroje 24 V. K programování ovladačů slouží tlačítko, které je na desce přijímače.
Přijímač se vyrábí jako jednokanálový nebo čtyřkanálový.
Přijímač externí
Ochranný infrapaprsek Ochranný infrapaprsek má dvě části: vysílací a přijímací. Montují se po stranách vozovky, proti sobě.
V klidovém stavu vysílač vysílá infraparsek, který přijímač trvale přijímá. Jakmile někdo nebo něco tento paprsek protne, sepne se na straně přijímače relé. Výstup z relé se přivádí do řídící elektroniky závor nebo pohonů. Obecně ovšem lze infraprsek používat i pro jiné účely. Vyžaduje napájení 24 V, účinný dosah 18 m.
Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat.
Ochranný infrapaprsek
Kódová klávesnice Slouží k aktivaci závory či brány pomocí kódu, který se na ní zadá. Vyžaduje napájení 12 Vstř, montuje se na sloupek (obvykle vysoký 1 m). Je skutečností, že častějí se pro stejný účel používají propracovanější klávesnice přístupových systemů. Kódová klávesnice
Klíčový spínač Slouží k aktivaci závory či pohonu pomocí klíče. Toto zařízení se používá poměrně často.
Slouží jako náhradní, pojistný způsob otevření, když se např. vybije baterka v ovladači nebo ovladač či vstupník není k dispozici. montuje se na sloupek (obvykle vysoký 1 m). Vyrábí se provedení pro povrchovou montáž i pro montáž pod omítku.
Klíčový spínač
Jednoduchá čtečka Nenáročné zařízení pro ovládání závor a pohonů.  Umělohmotný klíč s magnetickou vrstvou se zasune do čtečky, která sepne relé. Klíčů lze objednat i větší množství. Jednoduchost zařízení odpovídá i nižší míře bezpečnosti - viz část přístupové systémy Čtečka
Výstražné světlo Velmi užitečný ochranný a signalizační prvek. Blikáním upozorní osoby v okolí, že závora či pohon je, nebo brzo bude aktivní. Pro uživatele nabízí informaci, že jeho stisknutí tlačítka na ovladačí či přiložení vstupníku ke čtečce "bylo vyslyšeno" a závora nebo pohon se dávají do pohybu. Montuje se pomocí přípravku na závoru, na zeď nebo obecně tam, kde je dobře viditelná. Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat.
Napájení 230 Vstř.
Výstražné světlo
Sloupky Užitečný výrobek. Slouží k instalaci ochranných infraparsků, pro čtečky, klíčové spínače atd.
K dispozici jsou sloupky vyspoké 0,55 m, 1,1 m, 1,85 m a 3,5 m. Barevný odstín bílá s modrými kryty (RAL5012/9010) pro první tři typy, RAL2000 a RAL7030 pro výšku 3,5 m Ostatní barvy (jako na obrázku) za příplatek.
Sloupkysloupek 3500sloupek 3500
Elektrický zámek Používá se jako přídavné zařízení pro brány. Po dovření brány se s malým zpožděním brána ještě uzamkne tímto zámkem. Řídící elektronika je pro ovládání tohoto zámku patřičně vybavená (včetně potřebného zpoždění).
Průměr posuvného lístu: 20 nebo 30 mm, délka vysunutí pístu 15 - 150 mm podle typu. Napájení 24 V nebo 230 V podle typu.
Elektrický zámek
 
 
 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.