Profesionální závory

Profesionální závory

Základní předností námi nabízených profesionálních závor jsou: 

100% pracovní cyklus - To znamená, že taková závora může pracovat neustále. „nahoru“ a „dolu“ 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pro hustý provoz (i když trvá jenom hodinu či půl) jsou takové závory nezbytné.

Vratné uložení ramena - Stává se, že nezodpovědný řidič přehledne závoru a přerazí rameno. U standardních závor se rameno ulomí a musí se zakoupit nové. Navíc poškození auta je úměrné síle, jakou se rameno ulomí. V cca 50% případů se stává, že po nárazu těžšího vozidla do ramena se poškodí nejenom rameno ale i převodovka a jiné části v závoře.  U profesionálních závor se rameno pouze vyvlékne z uložení, nepoškodí se. I škody na vozidle jsou výrazně menší. Navíc rameno má pojistku i proti násilnému lámaní ramena ve svislém směru. Opět se neulomí, ale vyvlékne. Nemusí se kupovat nové.

Rzi odolný stojan - Stojany závor jsou z speciálně upraveného hliníku. Jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům je proto maximální.

Závora nemá pružinu  (menší závory) - I když trvanlivost současných pružin je značná, přece jenom je to mechanická věc, která časem stárne a mění své vlastnosti, v tomto případě přítažnou silu. To má vliv na spolehlivou funkci i životnost závory. V našem případě, kdy závora nemá pružinu, se její životnost prodlužuje.

Používá triaky - To jsou elektronické spínací prvky, které nahrazují relé. I relé jsou mechanická zařízení a v  porovnání s nimi je životnost i spolehlivost triaků řádově vyšší – životnost celé závory se tím dále prodlouží.

Vzhledem k výše uvedenému proto nepřekvapí, že profesionální závory jsou o něco dražší než standardní. Ale vyšší kvalita i funkčnost je vždy za vyšší cenu. Jinak by to bylo v rozporu se selským rozumem.

Kratší závory

ES25Představitelem kratších závor jsou závory ES25, ES30 a ES40. Číslo v názvu závory současně udává délku ramena (v dm). Toto rameno lze v případě potřeby zkrátit na místě instalace (uříznout). Z výrobního závodu se dodává již s reflexními nálepkami a ochrannou gumou na ramenu.

Rychlost pohybu ramena je 0,9 s. u závor s ramenem 2,5 m (typ ES25HS), 1,4 s pro rameno 3 m (typ ES30HS) a 3,2 s. u ramena 4 m (ES40S) 

Závory ESxx se instalují do vozovky na betonový podstavec. Součástí dodávky závory jsou i železné úchyty, které se do podstavce zabetonují. Existuje-li již vhodné betonové (či jinak pevné) podloží, pak lze závoru úchytit přímo do tohoto podloží. Postačí hmoždinky odpovídající pevnosti resp. provedení.

Pro ochranu projíždějících vozidel má závora několik ochran:

 • vjede-li pod zavírající se rameno vozidlo, nebo i dítě, rameno se ihned začne zase otevírat
 • rameno zavory se nespustí, pokud se pod ním nachází vozidlo nebo osoba
 • rameno lze vybavit gumovými nárazníky, které tlumí případný náraz na překážku
 • dojde-li k poruše infraparsku (který zajišťuje předchzoí dvě ochrany), pak rameno při dopadu na vozidlo
  zjistí překažku a další svůj pohyb zastaví____

ES30Ovládání závory může být:

 • rádiové - přenosným ovladačem Důležité: málo bezpečné, vhodné pro menší počty uživatelů 
 • tlačítkem na recepci, vrátnici a pod.
 • čtečkou přístupového systému Důležité: velmi bezpečné, vhodné pro větší počty uživatelů  

K závoře je třeba přívést:

 • napájení 230Vstř
 • řídící kabel(y), od přístupového systému, od tlačítka, od domácího telefonmu a pod.
 • kabel od antény
 • kabel od varovného světla
 • kabel od infraparsku z protější strany vjezdu

Základní - nezbytnou - části závory je stojan (ten již obsahuje řídící elektroniku) a rameno. Velmi ovšem doporučujeme další doplňky, které zvyšují bezpečnost a ochranu projíždějícíh vozidel a případně i osob, zejména pobíhajících dětí.

Stěžejním doplňkem je ochranný infraparsek. Ten zajistí zpětný chod ramena, přetne-li paprsek vozidlo či osoba.

Dležitá poznámka: Zákazník, který objedná závoru bez tohoto infraparsku, ji obdrží pouze v případě, že písemně potvrdí, že byl informován o nebezpečí plynoucím z této skutečnosti

Další velmi vhodné doplňky jsou: reflexní proužky a gumové nárazníky na rameně a varovné světlo. Tyto prvky nejsou nezbytné, ale přispívají ke vzhledu i k bezpečné funkci závory.

Další užitečné doplňky jsou podpěry, zejména tam, kde lze předpokládat silnější proudění vzduchu. Podle daného místa se rozhodněte pro podpěru pohyblivou (nese ji rameno), nebo pevnou, která se připevní k vozoce. Rameno lze i "zalomit" pro případ, že výška průjezdu je nižší než jeho potřebná šířka. Potřebujte-li zabezpečit průjezd i proti vstupu osob, můžete na rameno umístit plot.

Přehled doplňků

 

Výstřažné světlo

Výstražné světlo

Pevná podpěra

Pevná podpěra 

Pohyblivá podpěra

Pohyblivá popdpěra 

Nízký plot

Nízký plot 

Vysoký plot

Vysoký plot 

Kloub na rameno

Kloub na rameno 

 Týdenní plánovač

Týdenní plánovač 

 Indukční smyčka

Indukční smyčka 

 Vytápění

Topení 

 

 Delší závory

ES50-80Představitelem delších závor jsou závory ES50, ES60 a ES80. Číslo v názvu závory současně udává délku ramena (v dm). Toto rameno lze v případě potřeby zkrátit na místě instalace (uříznout). Z výrobního závodu se dodává již s reflexními nálepkami a ochrannou gumou na ramenu. Největší vyráběnou záávorou je typ Koloss. Jeho rameno může mít délku až 12 m.

Rychlost pohybu ramena je 4 s. u závor s ramenem 5 m (typ ES50HS), 5,5 s pro rameno 6 m (typ ES60HS), 8,5 s pro rameno 8 m (typ ES80HS) a 12 s. u ramena 12 m (Koloss120) 

Závory ESxx se instalují do vozovky na betonový podstavec. Součástí dodávky závory jsou i železné úchyty, které se do podstavce zabetonují. Existuje-li již vhodné betonové (či jinak pevné) podloží, pak lze závoru úchytit přímo do tohoto podloží. Postačí hmoždinky odpovídající pevnosti resp. provedení.

Pro ochranu projíždějících vozidel má závora několik ochran:

 • vjede-li pod zavírající se rameno vozidlo, nebo i dítě, rameno se ihned začne zase otevírat
 • rameno zavory se nespustí, pokud se pod ním nachází vozidlo nebo osoba
 • rameno lze vybavit gumovými nárazníky, které tlumí případný náraz na překážku
 • dojde-li k poruše infraparsku (který zajišťuje předchzoí dvě ochrany), pak rameno při dopadu na vozidlo
  zjistí překažku a další svůj pohyb zastaví

Ovládání závory může být:

 • rádiové - přenosným ovladačem, Důležité: málo bezpečné, vhodné pro menší počty uživatelů
 • tlačítkem na recepci, vrátnici a pod.
 • čtečkou přístupového systému, Důležité: velmi bezpečné, vhodné pro větší počty uživatelů

ES KolosK závoře je třeba přívést

 • napájení 230Vstř
 • řídící kabel(y), od přístupového systému, od tlačítka, od domácího telefonmu a pod.
 • kabel od antény
 • kabel od varovného světla
 • kabel od infraparsku z protější strany vjezdu

Základní - nezbytnou - části závory je stojan (ten již obsahuje řídící elektroniku) a rameno. Velmi ovšem doporučujeme další doplňky, které zvyšují bezpečnost a ochranu projíždějícíh vozidel a případně i osob, zejména pobíhajících dětí.

Stěžejním doplňkem je ochranný infraparsek. Ten zajistí zpětný chod ramena, přetne-li paprsek vozidlo či osoba.

Dležitá poznámka Zákazník, který objedná závoru bez tohoto infraparsku, ji obdrží pouze v případě, že písemně
potvrdí, že byl informován o nebezpečí plynoucím z této skutečnosti


Další velmi vhodné doplňky jsou: reflexní proužky a gumové nárazníky na rameně a varovné světlo. Tyto prvky nejsou nezbytné, ale přispívají ke vzhledu i k bezpečné funkci závory.

Další užitečné doplňky jsou podpěry, zejména tam, kde lze předpokládat silnější proudění vzduchu. Podle daného místa se rozhodněte pro podpěru pohyblivou (nese ji rameno), nebo pevnou, která se připevní k vozoce. Rameno lze i "zalomit" pro případ, že výška průjezdu je nižší než jeho potřebná šířka. Potřebujte-li zabezpečit průjezd i proti vstupu osob, můžete na rameno umístit plot.

 Přehled doplňků

 

Výstřažné světlo

Výstražné světlo

Pevná podpěra

Pevná podpěra

Pohyblivá podpěra

Pohyblivá popdpěra

Nízký plot

Nízký plot

Vysoký plot

Vysoký plot

Kloub na rameno

Kloub na rameno

Týdenní plánovač

Týdenní plánovač

Indukční smyčka

Indukční smyčka

Vytápění

Topení

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.