Pohony na otočná vrata

Pohony na otočná vrata

Pohony na otočná vrata zajistí spolehlivé otevření otočných (někdy také křídlových) vrat. Lze je použít v podstatě na jakýkoli typ otočných vrat. Jejich výhodou je, že nezabírají žádný další prostor zahrady (na rozdíl od posuvných vrat, které vyžadují vybudování kolejnice, na kterou vrata vyjíždí).

Existuje několik základních provedení:

 • nadzemní, kde vrata a místo úchytu pohonu jsou v rovině
 • nadzemní, kde vrata a místo úchytu pohonu nejsou v rovině (vrata jsou uchycená k širokému sloupku)
 • podzemní 

K pohonům se většinou přivádí 230 V je proto třeba dbát na dodržení všech předpisů, které s rozvodem tohoto napětí souvisí.

Pro ochranu projíždějících vozidel má pohon několik ochran:

 • vjede-li do zavírající se brány vozidlo, nebo i dítě, brána se ihned začne zase otevírat
 • brána se nazavře, pokud se v jejím prostoru nachází vozidlo nebo osoba
 • bránu lze vybavit gumovými nárazníky, které tlumí případný náraz na překážku a zastaví pohyb brány¨
 • dojde-li k poruše infraparsku (který zajišťuje předchzoí dvě ochrany), pak pohon brány při nárazu na vozidlo
  zjistí překažku a další svůj pohyb zastaví

Ovládání pohonu brány může být:

 • rádiové - přenosným ovladačem, Důležité: málo bezpečné, vhodné pro menší počty uživatelů
 • tlačítkem na recepci, vrátnici a pod.
 • klíčovým spínačem
 • čtečkou přístupového systému, Důležité: velmi bezpečné, vhodné pro větší počty uživatelů

K řídící jednotce pohonu je třeba přívést:

 • napájení 230Vstř
 • řídící kabel(y), od přístupového systému, od tlačítka, od domácího telefonmu a pod.
 • kabel od antény
 • kabel od varovného světla
 • kabel od infraparsku z protější strany vjezdu 

Základní - nezbytnou - části pohomu je řídící elektronika a vlastní pohony. Velmi ovšem doporučujeme další doplňky, které zvyšují bezpečnost a ochranu projíždějícíh vozidel a případně i osob, zejména pobíhajících dětí.

Stěžejním doplňkem je ochranný infraparsek. Ten zajistí zpětný chod brány, přetne-li paprsek vozidlo či osoba.

Důležitá poznámka: Zákazník, který objedná pohony bez tohoto infraparsku, je obdrží pouze v případě, že písemně potvrdí, že byl informován o nebezpečí plynoucím z této skutečnosti

Dalším vhodným doplňkem je varovné světlo. Uživatel předem zjistí, že použití vysílače bylo úspěšné a nemusí jej opakovaně mačkat a také kolemjdoucí a osoby v okolí brány mohou vidět, že se brána bude pohybovat.

Přehled pohonů

 

Krono

nadzemní
pohon
pro
lehká
vrata

 

 • pro celkovou šířku vrat do 5 m
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 230 V
 • výkon: 130W
 • čas pro otevření: 22 s
 • provozní doba : 30%
 • tažná síla: 400 - 3000 N
 Krono  

Amico

nadzemní
pohon
pro
lehká
vrata

 • pro celkovou šířku vrat do 3,6 m
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 24 V
 • výkon: 100W
 • čas pro otevření: 32 s
 • provozní doba : intenzivní provoz
 • tažná síla: 400 - 2000 N
Amico

ATI

nadzemní pohon
pro
těžší a těžká vrata

 • pro celkovou šířku vrat do 6 m (ATI3000) a 10 m (ATI5000)
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 230 V (A3000 a A5000) nebo 24 V (A3024 a A5024)
 • výkon: 150W (A3000 a A5000) nebo 130W (A3024 a A5024)
 • čas pro otevření: 19 s (A3000 a A3024) nebo 32 s (A5000 a A5024)
 • provozní doba : 50% (A3000 a A5000) nebo 100% (A3024 a A5024)
 • tažná síla: 400 - 3000 N
ATI  

Fast

nadzemní
pohon pro vrata se širokými sloupky (osa 20 cm)

 
 • pro celkovou šířku vrat do 4,6 m
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 230 V
 • výkon: 160W
 • čas pro tevření: 18 s
 • provozní doba : 30%
 • tažná síla: 180 N
Fast

Ferni

nadzemní
pohon pro vrata se širokými sloupky (osa 38 cm

 • pro celkovou šířku vrat do 6 m
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 230 V
 • výkon: 150W
 • čas pro tevření: 18 s
 • provozní doba : 50%
 • tažná síla: 320 N
 Ferni  

 Frog

podzemní
pohon pro vrata

 
 • pro celkovou šířku vrat do 6 m
 • napájecí napětí: 230 V
 • napětí motoru: 230 V
 • výkon: 200W
 • čas pro otevření: 18 s
 • provozní doba : 30%
 • tažná síla: 320 N
 Frog

 

 

 

                                                     
KRONO
      

 


nadzemní
pohon
pro&nbsplehká
vrata
Krono

      ATI

 


nadzemní
pohon

                                               pro&nbspstředně
těžká
vrata

 
         
  • pro celkovou šířku vrat do 6 m (ATI3000) a 10 m (ATI5000)

        
  • napájecí napětí: 230 V

     
  • napětí motoru: 230 V (A3000 a A5000) nebo  24 V (A3024 a A5024)

     
  • výkon: 150W (A3000 a A5000)  nebo 130W (A3024 a A5024)

        
  • čas pro otevření: 19 s (A3000 a A3024) nebo 32 s (A5000 a A5024)
  •        

        
  • provozní doba : 50% (A3000 a A5000) nebo  100% (A3024 a A5024)

        
  • tažná síla: 400 - 3000 N

     

 
ATI
FERNI

 


                                  
pohon
pro
široké
sloupky

 
         
  • pro celkovou šířku vrat do 6 m

        
  • napájecí napětí: 230 V

     
  • napětí motoru: 230 V

     
  • výkon: 150W

        
  • čas pro otevření: 18 s
  •        

        
  • provozní doba : 50%

        
  • tažná síla: 320 N

     

 
FROG

 


podzemní
pohon

 
         
  • pro celkovou šířku vrat do 6 m

        
  • napájecí napětí: 230 V

     
  • napětí motoru: 230 V

     
  • výkon: 200W

        
  • čas pro otevření: 18 s
  •        

        
  • provozní doba : 30%

        
  • tažná síla: 320 N

     

 
 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.