Příslušenství

Příslušenství pro pohony

Pro závory a pohony vrat existuje celá řada různého příslušenství. Některá zařízení speciálně určená pro závory jsou v části Závory.

Další - s obecnějším určením -jsou uvedené níže. Jedná se zejména o prvky rádiového ovládání a prvky pro ochranu projíždějícíh vozidel.

Ovladače ovladače Slouží k aktivaci závory či brány. Obsahují baterii, kterou je třeba občas, po 1-2 letech vyměnit. Baterie je knoflíková, běžný typ, který lze bez problémů zakoupit.  Ovladače
Anténa  Zajistí dostatečný dosah pro ovladače (cca 20-80 m podle intenzity okolního rušení) K řídící elektronice se připojí pomocí koaxiálního kabelu 50 ohm.  Anténa
 Přijímač interní

Přijímač - destička s tištěným spojem - se vkládá do řídící elektroniky jednotlivých závor nebo pohonů. Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat. Nevyžaduje žádné nastavení, pouze se zasune do desky elektroniky. K programování ovladačů slouží tlačítko, které je na desce elektroniky. Přijímač je jednokanálový.

 Interní přijímač
 Přijímač externí   
Přijímač - krabička pro uchycení na zeď - složí k ovládání jednotlivých závor nebo pohonů. Obecně ovšem jej lze púoužít k jakýmkoli jiným účelům. Jeho výstupem jsou kontakty relé. Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat. Nevyžaduje žádné nastavení, pouze se upevní na zeď. Je třeba jej napájet ze zdroje 12 Vss nebo 24 Vstř. K programování ovladačů slouží tlačítko, které je na desce přijímače.
Přijímač se vyrábí jako dvoukanálový nebo čtyřkanálový.
 Externí přijímač
 Ochranný infrapaprsek Ochranný infrapaprsek má dvě části: vysílací a přijímací. Montují se po stranách vozovky, proti sobě.
V klidovém stavu vysílač vysílá infraparsek, který přijímač trvale přijímá. Jakmile někdo nebo něco tento paprsek protne, sepne se na straně přijímače relé. Výstup z relé se přivádí do řídící elektroniky závor nebbo pohomnů. Obecně ovšem lze infraprsek používat i pro jiné účely. Vyžaduje napájení 12 Vss nebo 24 Vstř.
Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat.
 Ochranný infrapaprsek
 Kódová klávesnice Slouží k aktivaci závory či brány pomocí kódu, který se na ní zadá. Vyžaduje napájení 12 Vss, montuje se na sloupek (obvykle vysoký 1 m). Je skutečností, že častějí se pro stejný účel používají propracovanější klávesnice přístupových systemů.  Kódová klávesnice
 Klíčový spínač Slouží k aktivaci závory či pohonu pomocí klíče. Toto zařízení se používá poměrně často.
Slouží jako náhradní, pojistný způsob otevcření, když se např. vybije baterka v ovladači nebo ovladač či vstupník není k dispozici. montuje se na sloupek (obvykle vysoký 1 m).
 Klíčový spínač
 Jednoduchá čtečka  Nenáročné zařízení pro ovládání závor a pohonů. Jemně tvarovaný umělohmotný klíč se zasune do čtečky, která sepne relé. Klíčů lze objednat i větší množství. Jednoduchost zařízení odpovídá i nižší míře bezpečnosti - většinou doporučujeme použít některý ze sofistikovaných přístupových systémů - viz část přístupové systémy  Jedoduchá čtečka
Výstražné světlo  Velmi užitečný ochranný a signalizační prvek. Blikáním upozorní osoby v okolí, že závora či potom je nebo brzo bude aktivní. Pro uživatele nabízí informaci, že jeho stisknutí tlačítka na ovladačí či přiložení vstupníku ke čtečce "bylo vyslyšeno" a závora nebo pohon se dávají do pohybu. Montuje se pomocí přípravku na závoru, na zeď
nebo obecně tam, kde je dobře viditelná. Není standardním vybavením řídící elektroniky. Je třeba jej objednávat.
Napájení 24 V nebo 230 Vstř.
 Kiaro
 Sloupky

Užitečný výrobek. Slouží k instalaci ochranných infraparsků, pro čtečky, klíčové spínače atd. Na vysoký (3500 mm) sloupek lze umístit kameru, čtečku, čidlo, světlo atd.
K dispozici jsou sloupky:

  • vyské 0,5 m a 1 m, průřez 80x80xmm, barva černá nebo stříbrná
  • vysoké 3,5 m, průřez 100x100 mm, barva RAL2000 nebo RAL7030
 Sloupkysloupek 3500sloupek 3500
 Elektrický zámek Používá se jako přídavné zařízení pro brány. Po dovření brány se s malým zpožděním brána ještě uzamkne tímto zámkem. Řídící elektronika je pro ovládání tohoto zámku patřičně vybavená (včetně potřebného zpoždění).
Odběr proudu cca 3 A! Při použití zámku v jiných aplikacích je třeba s tímto odběrem kalkulovat.
 Elektrický zámek
Nouzový klíč  Slouží k uvolnění některých pohonů, zejména pohonů pro křídlová vrata.  Vhodný pro testování pohonu nebo pro otevření brány v nouzi - např. při výpadku el. proudu. Nouzový klíč

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.