Závory

Závory

Standardní s ramenem

ZávoryPředstavitelem kratších závor je závora G4000. Má rammeno s max. délkou 4 m. Toto rameno lze v případě potřeby zkrátit na místě instalace (uříznout).

Kromě této závory je k dispozici ještě závora G2500 s ramenem délky 2,5 m. Ale tato závora tvoří jenom malou část poptávky (méně než 10%). Proto se i náhradní díly skladují především pro typ G4000.)
Představitelem delších závor je závora G6000. Má rammeno s max. délkou 6 m. Toto rameno lze v případě potřeby zkrátit na místě instalace (uříznout).

Kromě této závory je k dispozici ještě závora s ramenem délky 8 m a 12 m.  Závora s ramenem 8 m se občas používá, ale závora s nejdelším ramenem velmi zřídka. Především z důvodu velmi vysoké ceny. Z praktického hlediska je lepší použít dvě závory G6000 z obou stran vjezdu. Nicméně tam, kde to stavební dispozice nedovolují, je závora s ramenem 12 m nutností

Závory otevřenéZávora G4000 se instaluje do vozovky na betonový podstavec. Součástí dodávky závory jsou i železné úchyty, které se do podstavce zabetonují. Existuje-li již vhodné betonové (či jinak pevné) podloží, pak lze závoru uchytit přímo do tohoto podloží. Postačí hmoždinky odpovídající pevnosti resp. provedení.

Závora G6000 se instaluje do vozovky na betonový podstavec. Součástí dodávky závory jsou i železné úchyty, které se do podstavce zabetonují. Existuje-li již vhodné betonové (či jinak pevné) podloží, pak lze závoru uchytit přímo do tohoto podloží. Ale velmi se to nedoporučuje, protože závora je mechanicky nárazově dost namáhaná a podloží by muselo být hluboké alespoň 30-40 cm, aby nedošlo k vytržení úchytů. Proto raději vybudujte vhodný betonový podstavec. U závor s ramenem 8 a 12 m je to nutností.

Pro ochranu projíždějících vozidel má závora několik ochran.

 • vjede-li pod zavírající se rameno vozidlo, nebo i dítě, rameno se ihned začne zase otevírat
 • rameno zavory se nespustí, pokud se pod ním nachází vozidlo nebo osoba
 • lze vybavit gumovými nárazníky, které tlumí případný náraz na překážku
 • dojde-li k poruše infraparsku (který zajišťuje předchzoí dvě ochrany), pak rameno při dopadu na vozidlo
  zjistí překažku a další svůj pohyb zastaví

Ovládání závory může být

 • rádiové - přenosným ovladačem, Důležité: málo bezpečné, vhodné pro menší počty uživatelů
 • tlačítkem na recepci, vrátnici a pod.
 • čtečkou přístupového systému Důležité:velmi bezpečné, vhodné pro větší počty uživatelů

K závoře je třeba přívést

 • napájení 230Vstř
 • řídící kabel(y), od přístupového systému, od tlačítka, od domácího telefonmu a pod.
 • kabel od antény
 • kabel od varovného světla
 • kabel od infraparsku z protější strany vjezdu

Základní - nezbytnou - části závory je stojan (ten již obsahuje řídící elektroniku) a rameno. Velmi ovšem doporučujeme další doplňky, které zvyšují bezpečnost a ochranu projíždějícíh vozidel a případně i osob, zejména pobíhajících dětí.
Stěžejním doplňkem je ochranný infraparsek. Ten zajistí zpětný chod ramena, přetne-li paprsek vozidlo či osoba.

Důležitá poznámka: Zákazník, který objedná závoru bez tohoto infraparsku, ji obdrží pouze v případě, že písemně potvrdí, že byl informován o nebezpečí plynoucím z této skutečnosti

Další velmi vhodné doplňky jsou: reflexní proužky a gumové nárazníky na rameně a varovné světlo. Tyto prvky nejsou nezbytné, ale přispívají ke vzhledu i k bezpečné funkci závory.

Další užitečné doplňky jsou podpěry, zejména tam, kde lze předpokládat silnější proudění vzduchu. Podle daného místa se rozhodněte pro podpěru pohyblivou (nese ji rameno), nebo pevnou, která se připevní k vozoce. Rameno lze i "zalomit" pro případ, že výška průjezdu je nižší než jeho potřebná šířka. Potřebujte-li zabezpečit průjezd i proti vstupu osob, můžete na rameno umístit plot.

 Přehled doplňků

 

Výstřažné světlo

Výstražné světlo

Pevná podpěra

Pevná podpěra

Pohyblivá podpěra

Pohyblivá podpěra

Plot na rameno

Plot na rameno

Ochranný nárazník

Gumový nárazník na rameno

Kloub na rameno

Kloub na rameno 

Ochranný infraparsek

Ochranný infraparsek

Reflexní odrazky

Reflexní odrazky

Výstražné světlo na ramenu

Výstražné světlo na ramenu

Sloupky 

SloupkySpeciální závory, blokovací mechanizmy

Řetězová závoraSem patří dva typy:
 •  Řetězová závora, typ CAT
 • Blokování parkovišť, typ Unipark
Řetězová závora je vhodná zejména tam, kde z důvodu ochrany památek nebo jiného architektonického důvodu nelze použít standardní závory s pohyblivým ramenem. Místo ramena používá řetěz. Řetěz závory se spouští na vozovku a po projetí vozidla se zase napne. Dodává se masivnější řetěz s max. délkou 8,5 m a o něco slabší s max. délkou 15 m. Závoru lze tedy použít i na blokování více parkovacích míst nebo velmi širokého (až 15 m) vjezdu.
K řetězové závoře se dodává také tvarovaný plachový profil, do kterého se ukládá řetěz po uvolnění. Tím se prodlužuje životnost řetězu, půrotože přesa něj potom nejezdí vozidla. Vhodná drážka pro řetěz se smaozřejmě může vyrobit i jiným stavebním postupem.

UniparkDruhý typ speciální závory je Unipark - mechanizmus pro blokování vjezdu na parkoviště (ourčité parkovací místo). To je jeho hlavní využití. Může se ovšem použít i kdekoli jinde, nejčastěji jako levná náhrada za standardní závoru.
Existuje menší provedení pro osobní vozidla a větší pro nákladní vozidla.
K dispozici je řídící elektronika, která umožňuje ovládání mnoha zábran Unipark v případě, že se na jednom místě používají pro blokování více parkovacích míst. Pro ovládání těchto zábran lze samoyřjemě použít i přístupový systém, například IXP220.
Všechny ostatní skutečnosti, které se vyskytují u standardních závor, platí i zde.
 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.