Docházkové systémy

Určení

Docházkový systém je podmnožinou vstupních systémů. Zatímco přístupový systém elektronicky ovládá vstup či vjezd do objektu a zaznamenává jednotlivé průchody (KDO, KDY, KUDY a KTERÝM SMĚREM) prošel, pak docházkový systém používá tyto informace a vypočítává dobu přítomnosti na pracovišti, dobu nepřítomnosti i jeho příčinu (lékař, dovolená a pod.)

V naší nabídce jsou tři základní typy docházkových systémů:

  1. bezkontaktní docházkový systém  - používá bezkontaktní čtečku ImproX nebo docházkový terminál s touto čtečkou
  2. docházkový systém se čtečkou otisků prstů
  3. docházkový systém s víceúčelovým docházkovým terminálem - používá buď nový docházkový terminál MDTA (bezkontaktní čtečka a klívesnice) nebo terminál BMTA (čtečka otisku prstů, bezkontaktní čtečka a klávesnici)

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.