Bezkontaktní docházkové systémy

Jednoduchý docházkový systém

Jeho hlavní předností je nízká cena. Používá prvky přístupového systému s tím, že již řídící software přístupového systému je schopen vypočítat základní údaje o přítomnosti. Činí tak ovšem velmi jednoduše - u jednotlivých zaměstnanců pouze odečte poslední odchod od prvního příchodu daný den a výsledek potom zobrazí ve výpise. Zaznamenává se i nepřítomnost na pracovišti, ale do doby pobytu na pracovišti se tato skutečnost nezahrnuje.

Pokud takto vypočtená doba pobytu na pracovišti postačuje, pak lze tento docházkový systém použít. Stačí zakoupit potřebné prvky přístupového systému a jeho řídící software použít pro výpočet doby na pracovišti.

Příklad docházkyJako příklad může posloužit systém IXP220 se 2 čtečkami, instalovaný u jednoho vchodu, Na výstupu čtečka s klávesnicí, na vstupu čtečka bez klávesnice. Systém může také otevírat zámek ve dveřích (aby někteří zaměstnanci nezapomněli nebo "nezapomněli" použít čtečku) - není to ale podmínkou, čtečky mohou sloužit pouze jako registrační.

Příklad jednoduchého docházkového systému

 • docházkový systém obsahuje řadič, čtečku na vstupu a na výstupu čtečku s klávesnicí
 • čtečky mohou být i jiného provedení, například plastové (jsou o cca 20% levnější)
 • žádné další poplatky, kromě uvedeného řadiče a čteček nejsou nutné (samozřejmě je třeba zařízení napájet ze zdroje (nejlépe zálohovaného) a instalovat potřebné kabely.
 • řadič má výstup pro LAN/WAN, takže řídící PC nemusí být nutně v blízkém okolí dveří
 • PC nemusí běžet trvale. Řadič má značnou kapacitu pro ukládání průchodů (až 100 000), takže stačí spustit v rozumném časovém intervalu řídící software a ten již automaticky všechny uložené informace přenese z řadiče do PC. Pokud ovšem potřebujete mít k dispozici neustále čerstvé informace o průchodech, musí být PC a program na něm spuštěn

Úplný docházkový systém

To je naše hlavní nabídka docházkového systému. Dělí se ještě na dva základní podsystémy:

 1. základní
 2.  s docházkovžým terminálem

 

Základní docházkový systém je hardwarově stejný jako předchozí. Pro jedny dveře se použije stejné zapojení jako je na obrázku výše.Doch. terminál Lze jej ovšem aplikovat i na jakýkoli jiný přístupový systém IXP120, 220 i 400i již existující s tím, že je pouze nutné použít čtečku s klávesnicí pro zadávání důvodu odchodu. Potom se pouze označí, které čtečky v přístupovém systému slouží pro účely docházky.

Systém s docházkovým terminálem používá docházkový terminál, viz obrázek vpravo. Terminál se připojuje do sítě LAN.

Rozdíl proti předchozímu jednoduchému docházkovému systému je v tom, že úplný docházkový systém (obě základní varianty) používá softwarovou nadstavbu - docházkový software. Ten pracuje tak, že přebírá informace o průchodech z řadiče jako vstupní data a ty potom dále zpracovává. Docházkový software je placený (cena je úměrná počtu uživatelů), to je ale jediné navýšení ceny.

Docházkový software je specializovaný produkt. Má tyto základní funkce:

 • vypočítává odpracovanou dobu podle skutečně stráveného času na pracovišti (nezapočítává do ní nepřítomnost)
 • poskytuje více možnosti jak výpočet zaokruhlovat, jak zahrnout do výpočtu polední pauzu a podobně
 • má celou řadu výpisů s tím, že v případě potřeby lze jednotlivé výpisy upravit nebo rozšířit podle požadavku konkrétního zákazníka (menší změny zdarma, rozsáhlejší za úplatu po předchozí vzájemné dohodě)
 • výpisy obsahují i přehled o čase straveném mimo pracoviště i z jakého důvodu se tak stalo
 • software je tuzemské provenience, takže požadované změny lze realizovat v rozumném čase

Úplný docházkový systém lze použít v systému IXP220 i IXP400. Obecně je tento program schopen přebírat potřebné informace z databáze přístupového systému, takže se dá snadno instalovat i na již existující přístupový systém.

Poznámka Je možné jej aplikovat i na některé naše starší přístupové systému jako například na IXP110, IXP120 nebo IXP200.

Podrobné informace o docházkovém softwaru najdete v dokumentu Manuál docházkového systému.

Pro ilustraci uvádíme příklad jedné z mnoha tiskových sestav docházkového soiftwaru.

Tsiková sestava

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.