IXP300/400

UrčeníIXP400 Úvod

Systém IXP300/400 je vlajkovou lodí námi nabízených přístupových systémů. Je nejdokonalejší, nabízí největší možnosti programování a rovněž všechny hlavní ukazatele (počet dveří, počet uživatelů, množství uložených průchodů atd.) jsou jsou velmi impozantní - viz níže.

Jeho cena je přirozeně o něco vyšší než u předchozích zařízení, pro malé počty dveří není (pouze cenově) příliš výhodný. Ale pokud je pro danou instalacii třeba zajistit spolupráci s EZS, s EPS (napříkald otevřít při požáru poue určené dveře), předávat ostraze informace o narušení některého vchodu a pod., pak je systém IXP300/400 nezastupitelný i pro menší počty dveří.

Obecně: Požaduje-li se pro danou aplikaci možnost volného přiřazování akcí určitým událostem, volné programování ovládacích relé a dalších prvků systému, je systém IXP300/400 jediná rozumná volba.

Důležité: Systém IXP300/400 lze vytovřit i ze systému nižší úrovně, tedy IXP20 a IXP220. Kromě řadiče a řídícího programu lze použít všechny ostatní prvky systému (nejenom zdroje a rozvody, ale také terminály a čtečky.

Základní vlastnosti

 • Maximálně 300 000 uživatelů
 • Paměť pro 1 000 000 průchodů
 • Pro 3 000 dveří v jednom místě ovládaných jednostranně i oboustranně
 • 256 přístupových skupin
 • Až 256 různých objektů v jednom systému
 • Programuje se pomocí PC, ale PC nemusí být trvale zapojen
 • K dispozici je u každých dveří vstup pro čidlo otevřených dveří a vstup pro odchodové tlačítko
 • Volné přirazování akcí jednotlivým událostem
 • Volné programování jednotlivých akčních prvků (relé, LED, bzučáků a pod.)
 • Zapsané průchody lze exportovat do formátu CSV
 • Komunikace s PC: USB, RS485, TCP/IP
 • Možnost ovládání výtahů a bytových technologií
 • Webově orientované výpisy průchodů¨
 • Možnost grafického zobrazení místa instalace a aplikovaných prvků přístupového systému
 • Plně síťový provoz
 • Sestavení systému IXP300/400

Sestavení systému IXP300/400

Přístupový systém IXP300/400 se vytvoří následujícím způsobem - zakoupí se následující prvky:

Systém IXP300/400 Řídící program Řadič Terminály Čtečky Ostatní
Poznámky k jednotlivým prvkům systému Má 2 samostatné části: komunikační a editační. Komunikační zajišťuje obousměrný přenos dat mezi čtečkami a databázi v PC. Editační je určená pro provozovatele systému. Slouží k zadávání uživatelů, jejich oprávnění, výpisu průchodů a pod. Řadič řídí vlastní přístupový systém. Používá naprogarmové informace, rozhoduje o povolení vstupu a ukládá data o průchodech. Po připojení PC předá všechna data do databáze v PC. Má všechny možnosti a schopnosti jako řídící program na PC, pouze z rozdílem nižší velikosti paměti.

To jsou zařízení, která tvoří mezistupeň mezi čtečkami a řadičem. K jednomu terminálu lze připojit 1 nebo 2 čtečky. Podle typu terminálu lze používat čtečky ImproX, ale obecně i čtečky jiných výrobců. Některé typy terminálů mají možnost ovládat vstup svými čtečkami i bez řadiče

To jsou zařízení, se kterými přichází do styku běžný uživatel. Přiložením vsutpníku se otevřou dveře. Existuje celá řada různých typů čteček.  K úplnému přístupovému systému patří zálohované napájecí zdroje, elektrické zámky, signalizační prvky, rozvody a pod.

Příklad zapojení systému IXP300/400

 

 

 

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2018 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.