Řadiče

Řadiče Portal

 
Řadič bez displeje  v plastovém pouzdře - HCW910x, HCL910x Řadič s displejem v plastovém pouzdře,  - HCW915x, HCL915x
Řadič s displejem  řadič portal 

K řadiči lze připojit terminály HMW900, HML900, nebo terminály iTT (XTT920), iTRT (XRT920).

Obsahuje následující vývody:

  • napájení 12 V
  • RS485 (pro připojení terminálů iTT a iTRT)
  • S bus (pro připojení terminálů Portal) 
  • RJ45 pro připojení k PC síti
  • boční konektory pro nasunutí terminálů Portal, řadič pak není nutné propojovat s terminály pomocí kabelů

Obsahuje displej, který poskytuje některé informace o stavu systému a umožňuje základní programování.

Programuje se tedy pomocí PC nebo pomocí displeje. Lze jej použít pro systémy AP Lite, Basic, Pro i Enterprise.

K řadiči lze připojit terminály HMW900, HML900, nebo terminály iTT (XTT920), iTRT (XRT920).

Obsahuje následující vývody:

  • napájení 12 V
  • RS485 (pro připojení terminálů iTT a iTRT)
  • S bus (pro připojení terminálů Portal) 
  • RJ45 pro připojení k PC síti
  • boční konektory pro nasunutí terminálů Porta, adič pak není nutné propojovat s terminály pomocí kabelůl

Programuje se pouze pomocí PC. Lze jej použít pro systémy AP Lite, Basic, Pro i Enterprise.

.

Technické parametry řadiče  Technické parametry řadiče
 Manuál pro instalaci řadiče  Manuál pro instalaci řadiče, část 1, část 2

 Řadiče ImproX

Řadič tvoří základ každého přístupového systému. Pro každou aplikaci je řadič povinnou položkou, kterou nelze vynechat. Řadič řídí chod celého systému v době, kdy přístupový systém není připojen k PC resp. kdy neběží příslušný řídící software.

Důležité

Vzhledem k zásadní funkci řadiče v přístupovém systému, doporučujeme u rozsáhlejších aplikací (5 a více dveří) napájet řadič ze samostatného zálohovaného zdroje. Řadič umístěte tak, aby byl v chráněném prostoru a pokud možno dál od zdrojů intenzivního průmyslového rušení.

 

SupaGate
SupaGate Lite - SGI910 SupaGate - SGI911 SupaGate Plus - SGI912
SupaGate Lite SupaGate SupaGate Plus
K řadiči lze připojit jednu čtečku, která je součásti dodávky řadiče - viz obrázek. Nebo je také možné použít kteroukoli anténní čtečku (řada XTT900 až XTT909).

K řadiči lze připojit jednu anténní čtečku (řada XTT900 až XTT909) nebo čtečku SupaGate (SGI913).

Kromě toho má řadič 4 VF kanály, takže jej lze ovládat i pomocí rádiových vozidlových vstupníků. Celkem lze ovládat 4 zařízení, takže například všechny 4 pomocí rádiového vstupníku dálkově, nebo jedno zařízení pomocí osobní anténní čtečky a zbylé 3 vozidlovými vstupníky.

K řadiči lze připojit dvě anténní čtečky (řada XTT900 až XTT909) nebo čtečku SupaGate (SGI913).

Kromě toho má řadič 4 VF kanály, takže jej lze ovládat i pomocí rádiových vozidlových vstupníků. Celkem lze ovládat 4 zařízení, takže například všechny 4 pomocí rádiového vstupníku dálkově, nebo dvě zařízení pomocí osobních anténních čteček a zbylé 2 vozidlovými vstupníky.

Technické parametry řadiče Technické parametry řadiče  Technické parametry řadiče
Manuál pro instalaci řadiče Manuál pro instalaci řadiče Manuál pro instalaci řadiče

 

 

IXP20
Pro anténní čtečky, bez displeje - ISC910 Pro anténní čtečky, s displejem - ISC911  Pro čtečky Wiegand, bez displeje - SGI920  Pro čtečky Wiegand, s displejem - SGI921
 IXP20 bez displeje  IXP20 s displejem  IXP20 bez displeje  IXP20 s displejem

K řadiči lze připojit terminály TT a anténní čtečky (řada XTT900 až XTT909) pro ovládání max. 8 dveří (i oboustranně). Dvě čtečky lze připojit přímo k řadiči.

Programuje se pouze pomocí PC. Nepotřebuje řídící program, ten se vytvoří automaticky po připojení k PC.

 K řadiči lze připojit terminály TT a anténní čtečky(řada XTT900 až XTT909) pro ovládání max. 8 dveří (i oboustranně). Dvě čtečky lze připojit přímo k řadiči.

Programuje se buď pomocí PC (řídící program se vytvoří automaticky po připojení k PC) nebo přímo pomocí displeje (v tom případě nepotřebuje PC vůbec).

 K řadiči lze připojit terminály RT a  čtečky Wiegandpro ovládání max. 8 dveří (i oboustranně). Dvě čtečky lze připojit přímo k řadiči.

Programuje se pouze pomocí PC. Nepotřebuje řídící program, ten se vytvoří automaticky po připojení k PC.

 K řadiči lze připojit terminály RT a  čtečky Wiegand pro ovládání max. 8 dveří (i oboustranně). Dvě čtečky lze připojit přímo k řadiči.

Programuje se buď pomocí PC (řídící program se vytvoří automaticky po připojení k PC) nebo přímo pomocí displeje (v tom případě nepotřebuje PC vůbec).

Technické parametry řadiče  Technické parametry řadiče  Technické parametry řadiče  Technické parametry řadiče
 Manuál pro instalaci řadiče  Manuál pro instalaci řadiče  Manuál pro instalaci řadiče  Manuál pro instalaci řadiče

 

IXP220
Samostatný řadič - ISC960 Systémový řadič - ISC962 
 Řadič IXP220  Řadič IXP220
Samostatný řadič umožňuje připojení dvou anténních čteček (řada XTT900 až XTT909) nebo dvou čteček Wiegand a dalších typů (vozidlové, čtečky čárového kódu a pod.) resp. kombinaci obou typů. Žádný terminál k němu připojit nelze, takže se může používat pouze pro jedny nebo dvoje dveře. Systémový řadič lze zakoupit přímo u firmy EVS nebo se vytvoří tak, že k existujícímu samostatnému řadiči se dokoupí licence pro jiný firmware.

Umožňuje přímé připojení dvou anténních čteček (řada XTT900 až XTT909) nebo dvou čteček Wiegand a dalších typů (vozidlové, čtečky čárového kódu a pod.) resp. kombinaci obou typů. Kromě toho lze k němu připojit terminály TT (pro anténní čtečky) nebo RT (poro čtečky Wiegand a další typy čteček) do celkového počtu 4 dveří.

Pokud aplikace potřebuje více než 4 dveře, je nutno zakoupit ještě licenci na placený řídící program (ISW903). Pak je celkový počet ovládaných dveří až 256.

Poznámka: Placený řídící software je zcela identický jako software nehrazený (pro 1-4 dveře), zakoupením licence se pouze odblokuje větší počet čteček než 4.

Technické parametry řadiče Technické parametry řadiče
 Manuál pro isntalaci řadiče  Manuál pro isntalaci řadiče

 

 IXP300-400
Eternetový řadič - XEC900
Řadič IXP300-400

Řadič XEC900 lze připojit k síti LAN/WAN nebo přes rozhraní pomocí komunikace RS485. Komunikace po síti je mnohém rychlejší, proto ji doporučujeme používat pokud možno ve všech případech.

Přímo k řadiči nelze připojit žádnou čtečku. Lze k němu připojovat terminály všech typu ImproX (TT, RT a také starší již výběhové typy). Příslušný užitkový program pro začlenění řadiče do PC sítě je součástí dodávky balíku řídícího softwaru.

Technické parametry řadiče

Manuál pro instalaci řadiče

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.