Terminály

Určení

Terminál je zařízení, ke kterému se připojují čtečky. Terminál přebírá kód vstupníku, který uživatel přiložil ke čtečce a předá jej nadřízenému řadiči. S řadičem většinou komunikuje po sběrnici RS485. Od řadiče obdrží pokyn, zda má danému uživateli otevřít elektrický zámek.

Nejčastější zapojení vývodů řadiče je na následujícím obrázku:Zapojení terminálu

 Z obrázku je zřejmé, že temrinál obsahuje vstupy pro:

 • sběrnici RS485 (včetně zemnícího vývodu - zmenící vývody všech temrinálů a řadiče musí být propojené. Ideální je, když se tento zemnící bod v jendom místě připojí k vhodnému zemnícímu místu)
 • napájení
 • vývody přepínacích kontaktů dvou relé
 • připojení 2 čteček
 • odchodové tlačítko, dveře 1
 • čidlo otevření dveří, dveře 1
 • odchodové tlačítko, dveře 2
 • čidlo otevření dveří, dveře 2

 V jedné části temrinálu jsou suganlizační LED, které indikují aktivity sběrnice RS485, stav vstupů, stav relé a aktivitu celého terminálu.

Umístění: Terminál umistěte co nejblíže ke čtečkám v chráněném prostoru. Pro anténní čtečky je maximální vzdálenost čteček od terminálu cca 15 m, u čteček Wiegand cca 100 m. Pokud jsou ovšem kabely vedené rovnoběžně se silovými rozvody je nutné počítat s tím, že budou tyto vzdáůlenosti menší (zejména u čteček Wiegand). Vždy si pozorně přečtěte manuál k příslušné čtečce.

Důležité: Terminály je nutné vždy zapojovat do série!! Zapojení do hvězdy vyvolává problémy s odrazy na vedení, což může narušit komunikaci terminálů s řadičem. Odbočky do 5-10 m není třeba považovat za zapojení do hvězdy a lze jej tedy v praxi použít.

 Současná nabídka terminálů

Důležitou funkci terminálu je možnost spolupracovat s různými typy čteček. Terminál typu iTT je určen pouze pro anténní čtečky (řada XTT901 až XTT909), ale k terminálu iTRT lze připojit čtečky vozidlové, čtečky Wiegand (i třetích stran), čárového kódu a pod. To zaručuje, že systém ImproX je velmi univerzální s širokými možnostmi pro různé typy aplikací.

Terminály mají dvě užitečné funkce:

 • zabudovanou inteligenci pro povolování vstupu i bez přímé spolupráce s řadičem (při poruše řadiče, například)
 • možnost připojení k LAN/WAN. To může výrazně snížit náklady na instalaci rozvodů. Ale POZOR! Případné připojení k počítačové síti vždy podrobně projednejte se správcem sítě. Jeho souhlas je bezpodmínečně nutný.

V současné době se nabízí tři nové typu terminálů Portal:

Terminály Portal

Terminál s komunikaci Wiegand - HMW900 Terminál pro anténní čtečky - HML900
 Terminál Portal Wiegand  Terminál Portal anténní

Je určen pro připojení dvou čteček s komunikaci Wiegand a to jak s naší nabídky (čtečky MDR900, MDK900 a řada dalších), tak s nabídky třetích firem

 • pro 2 čtečky Wiegand
 • má 2 relé
 • 2 odchodová tlačítka
 • 2 čidla otevření dveří
 • sběrnici S-bus
 • boční nasouvací konektory, které umožňují vzájemné zasunutí řadiče a terminálů, není nutné propojovat řadič a terminály pomocí kabelu

Je určen pro připojení dvou anténních čteček z naší nabídky (řada XTT901 až XTT951)

 • pro 2 anténní čtečky
 • má 2 relé
 • 2 odchodová tlačítka
 • 2 čidla otevření dveří
 • sběrnici S-bus
 • boční nasouvací konektory, které umožňují vzájemné zasunutí řadiče a terminálů, není nutné propojovat řadič a terminály pomocí kabelu
 Technické parametry terminálu  Technické parametry terminálu
 Manuál pro instalaci terminálu  Manuál pro instalaci terminálu

 

Terminál pro čtečky S-bus  
 S4  

Je určen pro připojení osmi čteček s komunikací S-bus (SIR900). Může ovládat max. 4 dveře oboustranně, nebo jednostranně

 • terminál S4 nelze montovat podděleně od řadiče!!! M
 • usí být nasunuté vždy přímo do řadiče!!!
 • pro 8 čteček s komunikací S-bus (SIR900)
 • čtečky se připojují ke sběrnici S-bus paralelně (na čtečce se nastaví, které relé bude ovládat)
 • má 4 relé (lze ovládat 4 dveře oboustranně, nebo jednostranně)
 • 4 odchodová tlačítkas, 4 vstupy pro čidlo otevření dveř (COD)
 • boční nasouvací konektory, které umožňují vzájemné zasunutí řadiče a terminálů

J

   
 Manuál pro instalaci terminálu  

 Jednotky vstupů / výstupů

HMI700 HMO900 
 Jednotka I/O  

HMO900

Je určen pro zařazení vstupů a výstupů do systémů Portal

 • má 8 digitálních vstupů
 • má 4 reléové výstupy (přepínací kontakt)
 • sběrnici S-bus
 • boční nasouvací konektory, které umožňují vzájemné zasunutí řadiče a terminálů, není nutné propojovat řadič a terminály pomocí kabelu

 Je určen pro zařazení vstupů a výstupů do systémů Portal

 • má 8 digitálních vstupů
 • má 8 reléových výstupů (přepínací kontakt)
 • sběrnici S-bus
 • boční nasouvací konektory, které umožňují vzájemné zasunutí řadiče a terminálů, není nutné propojovat řadič a terminály pomocí kabelu
 Technické parametry jednotky  Technické parametry jednotky
 Manuál pro instalaci jednotky Manuál pro instalaci jednotky 

 

Terminály iTT a iTRT

Terminál iTT - XTT920 Terminál iTRT - XRT920
 Terminál TT  Terminál TT

 Je určen pro připojení dvou anténnních čteček - řada XTT901 až XTT909. Má vývody pro připojení:

 • 2 anténních čteček
 • 2 relé
 • 2 odchodová tlačítka
 • 2 čidla otevření dveří
 • sběrnici RS485

Je určen pro připojení dvou čteček následujících typů:

 • čtečky Wiegand
 • vozidlové čtečky ImproX
 • víceúčelové čtečky ImproX
 • čtečky čárového kódu 
 • čtečky magentických karet

Má vývody pro připojení:

 • 2 čteček (různého typu)
 • 2 relé
 • 2 odchodová tlačítka
 • 2 čidla otevření dveří
 • sběrnici RS485
 Technické parametry terminálu  Technické parametry terminálu
 Manuál pro instalaci terminálu  Manuál pro instalaci terminálu

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.