AP Lite

Přístupový systém AP Lite má tyto základní parametry:

  • max počet dveří (oboustranně ovládaných čtečkou): 8
  • max. počet uživatelů: 1000
  • max. počet přístupových skupin: 8
  • max. počet uložených průchodů: 100 000 
  • umožňuje použití terminálů Portal, iTT a iTRT, ale pouze s komunikací RS485
  • řadič Portal lze připojit k LAN, terminály Portal nikoli
  • řadič umožňuje použití sběrnice S-bus (pro terminály Portal) nebo RS485 (pro terminály iTT a iTRT)

Systém AP Lite nepoužívá řídící software uložený v PC. veškeré informace, včetně řídícího softwaru, jsou v řadiči. Po zadání IP adresy do prohlížeče (IE10 a novější), Google Chrome, nebo jména řadiče (jméno se dá změnit podle potřeby) se program automaticky natáhne do PC a zobrazí se vše nezbytné. Paměť PC tedy není trvale zatížena žádným řídícím programem.

Podrobnější informace o řadiči viz řadiče, podrobnější informace o terminálech viz Terminály. Pro úplnost se podívejte také na Hardware Portal.

Příklady zapojení systému AP Lite 

Na následujících obrázcích je několik případů zapojení systému AP Lite.

2 čtečky připojené k nasouvacímu terminálu Portal

(to je minimální konfigurace pro jedny nebo dvoje dveře)

2 čtečky

8 čteček (8 dveří jednostranné ovládaných nebo 4 oboustranně). Terminály Portal připojené nasunutím k řadiči

8 čteček

8 čteček, část terminálů Portal připojená dálkově pomocí sběrnice S-bus 

8 čteček a S-bus

Terminály Portal přepojené přímo k řadiči nebo pomocí sběrnice S-bus. Terminály iTT nebo iTRT připojené pomocí sběrnice RS485 

S-bus a RS485

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.