AP Enterprise

Přístupový systém AP Enetrprise má tyto základní parametry:

  • max počet dveří (oboustranně ovládaných čtečkou) v jednom místě instalace: 500
  • počet míst instalace: 250
  • max. počet uživatelů v jednom místě: 10 000
  • max. počet uživatelů celkem: 1 000 000
  • max. počet přístupových skupin: 50 000
  • max. počet uložených průchodů v jednom řadiči: 100 000 
  • umožňuje použití terminálů Portal, iTT a iTRT
  • řadič Portal lze připojit k LAN, terminály Portal nikoli
  • řadič umožňuje použití sběrnice S-bus (pro terminály Portal) nebo RS485 (pro terminály iTT a iTRT)

Systém AP Enterprise používá řídící software uložený v PC. Tento software je placený.  Hardwarové složení suýstému je podobné jako v případě systému AP Lite, Basic nebo Pro, ale s tím, že je možné vytvářet rozsáhlejší systémy o mnohém větším počtu čteček, podstatně více možností má i řídící sofwtare. Viz také také Porovnání jednotlivých systémů Portal.

Podrobnější informace o řadiči viz řadiče, podrobnější informace o terminálech viz Terminály. Pro úplnost se podívejte také na Hardware Portal.

Příklad zapojení systému AP Enterprise

Na následujícím obrázku je příklad zapojení systému AP Enterprise s využitím sběrnice S-bus, RS485 i TCP/IP.

 Enterprise 1

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.