Hardware systémů Portal

Základní informace

Novými prvky systémů Portal jsou řadiče, terminály  a jednotky vstupů a výstupů. Vyrábí se v tzv. nasouvacím provedení - viz dále.Řadič Portal

Řadiče  se vyrábí ve dvou provedeních:

  • řadiče bez displeje
  • řadiče s displejem

Řadič s displejem má dotykový displej, který umožňuje provádět základní programování - viz obrázek vlevo. Je to výhoda v případě, že zákazník z nějakého důvodu nemůže nebo nechce používat pro správu systému notebook, nebo PC. Řadič je vybaven zasouvacími konektory (viz obrázek vpravo), které umNasouvací terminályožňují vytváření skupin s několika terminály. Stačí je na sebe nasunout.

Příklad jednoho řadiče (s displejem) a dvou terminálů nasunutých na sebe je na obrázku vlevo.

Takto lze na sebe nasunout až 8 zařízení (řadiče, terminálů). Omezení je dáno zejména maximálním proudovým zatížením konektorů.

K řadiči lze připojit přirozeně terminály Portal (HMW900 a HML900) a také současné terminály iTT a iTRT. Řadič lze připojit k LAN, terminály nikoli, resp. pouze prostřednictvím řadiče. Pro terminály Portal má řadič k dispozici sběrnici S-bus (speciální komunikace vyvinutá výrobcem), která umožňuje maximální vzdálenost řadiče od terminálů 150m. Pro terminály iTT a iTRT má řadič k dispozici sběrnici RS485, která umožňuje maximální vzdálenost terminálů od řadiče až 1000 m. Nasunuté terminály používají sběrnici S-bus.

Terminály se vyrábí rovněž ve dvou provedeních:Terminál Wiegand

  • terminály s komunikaci Wiegand, pro připojení čteček Wiegand naší provenience i čteček třetích stran
  • terminály pro připojení anténních čteček (z naší nabídky - anténní čtečky řady XTT901 až XTT910, XTT951,...)

Vyrábí se, jak již bylo uvedeno, v nasouvacím provedení - viz obrázek vpravo, kde jsou po obou stranách vidět nasouvací konektory. Lze tedy vytvářet skupiny několika terminálů (nebo terminálů s řadičem), které se na sebe vzájemně nasunou. Usnadňuje a zlevňuje to jejich instalaci, protože je není nutné propojovat kabely, ale jenom nasunout na sebe a přišroubovat na zeď. Napájení se přivede jenom na jeden z nich.

Poznámka

Je zřejmě, že tato výhoda platí především pro terminály a čtečky typu Wiegand (montážní vzdálenost od terminálu až 150 m). U anténních terminálů a čteček je to méně často možné, protože vzdálenost čtečky od terminálu je max. 15 m, což limituje počet čteček, které by se mohli připojit ke svým terminálům umístěným (nasunutým na sebe)  v jednom místě.

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.