Úvod

vchodPřístupové systémy ImproX používají tzv. bezkontaktní technologii. Bezkontaktní proto, že pro přečtení identifikačního prvku (vstupníku) postačí jeho pouhé přiblížení ke čtečce, není nutný přímý kontakt, jako u některých jiných technologií.

Uživatel nosí u sebe vstupník - identifikační prvek - který přikládá ke čtečkám. U každého vchodu (případně i východu), kde se požaduje kontrola a záznam průchodu, je proto třeba umístit čtečku.

Vstupník je vlastně malý vysílač, který vyšle do svého bezprostředního okolí svůj kód. Kód vyšle automaticky, když se přiblíží ke "své" čtečce (u vozidlových vstupníků jen třeba stisknout tlačítko). Každý vstupník má svůj unikátní neopakovatelný kód. Tento kód mu přiděluje výrobce ve fázi výroby. Tento kód je bezpečnější než klasické mechanické klíče.

Čtečka je elektronické zařízení, které je schopné přečíst kód vstupníku, který se nachází v jejím bezprostředním okolí - tzv. dosah čtení, v našem případě je to 5 až 50 cm resp. až 30 m (podrobnějí viz část Vstupníky). Přečtený kód čtečka předává nadřízené jednotce - řadiči.Ten ověří kód vstupníku ve svém seznamu a předá informaci zpět ke čtečce, která v případě pozitivní reakce od řadiče, uvolní elektrický zámek u dveří a osoba může projít. Celý proces trvá řádově pár stovek milisekund, takže z hlediska uživatele je reakce téměř okamžitá.

Řadič je speciální jednotka systému, která obsahuje všechny nezbytné informace o provozu systému, to znamená koho, kdy a kam může pustit. Současně se v řadiči uchovávájí všechny informace o průchodech osob, to znamená KDO, KDY, KUDY a případně i KTERÝM SMĚREM prošel Informace nezbytné pro provoz obdrží řadič od PC, na kterém je nainstalovaný příslušný program. Programu, resp. jeho databázi řadič předává také všechny informace o průchodech.

Samotný PC resp. běžící program na něm, není pro chod systému nezbytně nutný. Řadič je schopen jej plně nahradit - samozřejmě pro určitou dobu. Tato doba je závislá na systému, který používáte a samozřejmě na počtu zaměstnanců, nebo přesněji na počtu průchodů těchto osob. Podrobněji viz popis jednotlivých systémů.

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.