Velký dosah čtení

Čtečky s dosahem 1 až 3 m - čtečky Identec

 Obecné informace

Čtečkami Identec doplňujeme náš sortiment bezkontaktních čteček o zcela luxusní typ
čteček, které jsou určené pro nejnáročnější zákazníky, resp. pro objekty, kde se požaduje, aby technické zařízení
minimálně obtěžovalo jeho uživatele, a kde je důležitější hledisko elegance a pohodlí než cena zařízení.

Co čtečky Identec umí?

Dosah čtení 1 až 3 m - Pohodlný průchod je tímto skvěle zajištěn. Vstupník můžete nosit v kase, kabelce a pod. a pouhým přiblížením ke dveřím se čtečka aktivuje a zámek se odblokuje.

 Lze pokrýt celou chodbu - Ke čtečkám typu CRx lze připojit externí anténu (je to v podstatě kus vodiče), který lze položit kolem dveří, kolem chodby (do podlahy a do stropu) a pod. Tímto způsobem lze zajistit, že je zaregistrována každá osoba
procházející takto opatřenou částí objektu .

Vícenásobné čtení - To je velmi důležitá vlastnost. U čteček s dosahem řádově metry nelze vyloučit současnou přítomnost více osob. Čtečka proto musí bý schopná zaregistrovat všechny osoby, které se v daném okamžiku nachází v dosahu čtečky. To čtečky Identec umí, a to tak, že skvěle.

Ochrana drahých nebo důležitých zařízení - Vstupníky Identec lze připevnit i na různá zařízení a předměty, např. na notebook. Systém potom zaregistruje procházející osobu i notebook, který si případně odnáší. Lze proto snadno určit, kdo s dotyčným notebookem či jiným zařízením prošel.

 Regulace dosahu - Pokud potřebujete velký dosah čtení (například u vchodu), ale v jiných případech je to nežádoucí (na užžší chodbě by docházelo k aktivaci čteček pouhým pohybem po chodbě), pak lze dosah čtení snížit, nebo použít další čtečky (levnější),
 které mají dosah čtení menší.

 Cenová dostupnost  - čtečky Identec jsme měli v naší nabídce i před několika roky. Pro jejich ovládání byl ovšem k dispozici pouze velmi drahý řídící systém americké provenience. V současné době lze čtečky Identec používat i v systému ImproX, který je
naším hlavním přístupovým systémem. Cena celého přístupového systému používajícího čtečky Identec se proto výrazně
snížila a dnes jej lze nabídnout i běžnému českému zákazníku.

 Přehled čteček Identec

 

ELC1 ELC1-MS EC1 CR1 CR1-MS  CR1-DS  CR1-DS-MS  CR1-DS1-SZ  CR1-DS1 
Základní čtečka s dosahem 1 m Dvě čtečky ELC v tandemu proti sobě. Dosah čtení 2 m. Malá čtečka s dosahem 15 cm Čtečka s dosahem 1,2 m pro interní anténu. Lze připojit externí anténu, to umožní dosah až 3 m Jako CR1, pro 2 externí antény, každá s dosahem 3 m, 1 průchod. Jako CR1, pro 2 externí antény, každá s dosahem 3m, 2 nezávislé průchody Jako CR1, pro 4 externí antény, každá s dosahem 3m, 2 nezávislé průchody Jako CR1, pro 1 externí anténu, 4 oddělené přijímače, 1 průchod Jako CR1, pro 1 externí anténu, 4 oddělené přijímače, 2 nezávislé průchody
 

Čtečka ELC1

Čtečka ELC1Čtečka ELC1 je základní čtečka v sortimentu Identec. Je to malá plochá plastová krabička o rozměrech 210x160x4,5 mm. Dosah čtení 1 m. Je to kompletní čtečka včetně antény. Výstup RS232, Wiegand a další. Napájení 12 V, vzdálenost čtečky od terminálu ImproX může být až 100 m (pro komunikaci Wiegand). Na čtečku lze umístit dodávanou samolepku (viz obrázek), případně lze vyrobit i vlastní. Čtečku lze montovat na libovolný povrch (zeď, dřevo, sklo a pod.) s tím, že pro montáž na kov je nutné použít podložku, která čtečku od kovu oddálí. Dosah čtení se ovšem přítomností kovu sníží. Základní provedení je pro interní montáž. Existuje i příslušná úprava pro externí montáž.

Lze ji používat s řídícím systémem ImproX, konkrétně s IXP120, IXP200, IXP300, IXP400. U systémů IXP200/300/400 je podmínkou použití terminálu XPT. U systému IXP120 lez použít jednu čtečku ELC1. 

V případě, že je v okolí čtečky více uživatelů s platnými vstupníky, čtečka je přečte všechny a ihned odešle do řídícího systému. Řídící systém sepne příslušné relé jenom jednou, protože čísla
identifikovaných vstupníků obdrží v rychlém sledu za sebou (s krátkou přestávkou 250 ms), zpracuje je tedy mnohem
rychleji než odepne relé sepnuté prvním uživatelem. U ovládání dveří to samozřejmě nevadí, ale například u turniketů
je třeba buď vhodně snížit dosah, nebo jinak zajistit opakované odblokovaní turniketů pro více identifikovaných
uživatelů (obvykle se ovšem vhodně upraví dosah čtení).

K úpravě dosahu čtení je nutné přistoupit i v případech, že potřebujete umístit čtečky ELC1 blízko sebe. Aby se jednotlivé čtečky neovlivňovali je třeba je umístit minimálně o 1,5 násobek jejich čtecích vzdáleností (obou čteček). To znamená, že minimální vzdálenost mezi dvěma čtečkami ELC1 musí být 3 m. O něco větší vzdálenost je jistější.

Příklad zapojení čtečky ELC1 v systému IXP220

Příklad ELC1

 

Poznámka

Z obrázku je zřejmé, že čtečku lze připojit přímo k řadiči IXP220. Všechny čtečky  Identec mají výstup Wiegand, takže jejich zařazení do sytému ImproX je velmi snadné a nevyžaduje žádná nákladná rozhraní.

 

 
 
 
 

Čtečka ELC1-MS

Tandem čteček ELCČtečka ELC1-MS představuje ve skutečnosti dvojici čteček ELC1. Tyto čtečky ovšem nejsou samostatné, nýbrž tvoří jeden pár typu řídící/závislá (master/slave), který se z hlediska řídícího systému chová jako jedna čtečka. Je tedy určen pro ovládání jedněch dveří.

Používá se v případech, kdy je třeba jednou čtečkou pokrýt chodbu širokou více než 1 m, kde dosah jedné čtečky ELC1 nestačí. Použitím tandemu ELC1-MS se dosáhne dvojnásobné délky dosahu čtení, takže tímto způsobem lze pokrýt chodbu nebo obecně prostor široký až 2 m.

Důležitá poznámkaPro pokrytí chodby široké 2 m nelze použít dvě čtečky ELC1, protože se budou vzájemně rušit. Minimální vzdálenost mezi sousedními čtečkami ELC1 je 3 m. Dvojice ELC1-MS pracuje tak, že se jednotlivé čtečky vzájemně negativně neovlivňují.

____Na obrázku vpravo je typická instalace dvojice čteček ELC1/MS.

Malá čtečka - EC1

Čtečka EC1Čtečka EC1 je malá (a levná) čtečka, která se většinou používá pouze jako doplněk k jiným čtečkám v případech, kdy se požaduje velmi malý dosah čtení.

Čtecí dosah čtečky EC1 je cca 15-25 cm. Může se hodit například pro případ, že jsou některé dveře těsně vedle sebe a čtečky ELC1 nelze ani se sníženým dosahem umístit tak, aby se nerušily.

V některých případech to může být řešení vedoucí ke snížení celkové ceny přístupového systému. U hlavního vchodu resp. u některých dalších, kde je značný pohyb zaměstnanců nebo u dveří důležitých zaměstnanců se použije čtečka ELC1 nebo některá z typů CR a u dalších dveří se použijí levnější čtečky EC1, i když jejich dosah čtení je malý.

Jinak ovšem čtečka EC1 obsahuje vše potřebné, co plnohodnotná čtečka vyžaduje. Je vybavená i příslušnými signalizačními prvky. Základní technické parametry jsou stejné jako u jiných typů, především napájení 12 V, komunikace Wiegand i RS232. Její rozměry jsou 116x40x16 mm.


Anténní čtečka CR1, 1 anténa, 1 průchod

Čtečka CR1Čtečka CR1 je prvním  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1 má svou vlastní interní anténu, se kterou je její čtecí dosah cca 1,2 m, tedy o 20% více než u typu ECL1. Podstatné ovšem je, že k ní lze připojit jednu externí anténu a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího přípravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka: Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nunté před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Další poznámka: Na obrázku je červenou čárou naznačeno obvyklé umístění antény. Černá čárkovaná čára naznačuje hranice prostoru, kde je anténa ještě účinná, kde se ještě detekují vstupníky.


Čtečka CR1 používá buď svou vnitřní anténu nebo externí (obě najednou nelze). Je proto určená pro vytvoření jednoho průchozího místa. Anténa se sice může umístit tak, že registruje vstupník z obou stran dveří (jako je to na obrázku), ale systém zaznamená v obou případech jenom průchod, nelze rozlišit příchod a odchod.

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 200 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x80 mm.

Anténní čtečka pro 2 antény, 1 průchod, CR1-MS

Čtečak CR1-MSČtečka CR1-MS je dalším  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1-MS nemá svou vlastní interní anténu. Lze k ní ovšem připojit 2 externí antény a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího přípravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi, a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka. Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nunté před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Čtečka CR1-MS používá 2 externí antény. Antény pracují v režimu řídící/závislá (master/slave) a umožňují vytvoření jednoho průchozího místa. Antény se sice umístí tak, že registrují vstupník z obou stran dveří, ale systém zaznamená v obou případech jenom průchod, nelze rozlišit příchod a odchod. Proti předchozí čtečce CR1 má toto řešení tu výhodu, že z obou stran dveří se vytvoří velký čtecí prostor (2x větší než u CR1), takže průchod je pohodlnější, detekce vstupníku je lepší.

Dalším využitím této čtečky jsou případy, kdy je prostor před dvěřmi širší a čtečka s jednou anténou (CR1) jej nepokryje dostatečně. Potom lze antény umístit před dveřmi vlevo i vpravo (jako je to na obrázku) a vytvořit tak dostatečně široké pásmo, kde je detekce vstupníku možná.

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 250 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x80 mm.

Anténní čtečka pro 2 antény, 2 průchody, CR1-DS

Čtečka CR1Čtečka CR1-DS je dalším  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1-DS nemá svou vlastní interní anténu. Lze k ní ovšem připojit 2 externí antény a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího připravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi, a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka. Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nunté před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Čtečka CR1-DS používá 2 externí vzájemně nezávislé  antény. Umožňují vytvoření dvou samostatných průchozích míst, nebo je lze použít pro rozlišení příchodu a odchodu u jedněch dveří

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 350 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x80 mm.

Anténní čtečka pro 4 antény, 2 průchody, CR1-DS-MS

Čtečka CR1-DS-MSČtečka CR1-DS-MS je dalším  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1-DS-MS nemá svou vlastní interní anténu. Lze k ní ovšem připojit až 4 externí antény a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího přípravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi, a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka. Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nutné před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Další poznámka: Na obrázku je červenou čárou naznačeno obvyklé umístění antény. Černá čárkovaná čára naznačuje hranice prostoru, kde je anténa ještě účinná, kde se ještě detekují vstupníky.


Čtečka CR1-MS-DS používá 2 páry externích antén s tím, že tyto páry jsou vůči sobě vzájemně nezávislé. Antény v rámci tohoto anténního páru pracují v režimu řídící/závislá (master/slave). Umožňují vytvoření dvou samostatných průchozích míst, nebo je lze použít pro rozlišení příchodu a odchodu u jedněch dveří.

Obvyklým využitím této čtečky jsou případy, kdy je prostor před dvěřmi širší a čtečka s jednou anténou na každé straně dveří (CR1-DS) jej nepokryje dostatečně. Potom lze antény umístit před dveřmi z obou stran vlevo i vpravo (jako je to na obrázku) a vytvořit tak dostatečně široké pásmo, kde je detekce vstupníku možná.

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 450 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x120 mm.


Anténní čtečka pro 1 anténu, 4 přijímače, CR1-DS1-SZ

Čtečka CR1-DS1_SZČtečka CR1-DS1-SZ je dalším  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1-DS1-SZ nemá svou vlastní interní anténu. Lze k ní ovšem připojit jednu externí anténu a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího přípravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi, a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka. Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nutné před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Další poznámka: Na obrázku je červenou čárou naznačeno obvyklé umístění antény. Černá čárkovaná čára naznačuje hranice prostoru, kde je anténa ještě učinná, kde se ještě detekují vstupníky. Malé černé obdélníky představují oddělené přijímače (feritové)


Čtečka CR1-DS1 používá jednu externí anténu s tím, že tato anténa slouží pouze pro přenos signálu ze čtečky do svého okolí. Pro příjem signálu ze vstupníků neslouží stejná anténa jako pro vysílání (jako je tomu u všech ostatních čteček), ale přijímač je oddělen a je tvořen feritovou anténou s potřebnou elektronikou. Přijímače mohou být až čtyři.

Smyslem tohoto řešení čtečky je pokrytí případů, kdy obvyklé řešení se stejnou anténou pro příjem i vysílání je napadáno silným okolním signálem, který detekci vstupníků značně narušuje. Přijímače se potom experimentálně umístí do těch míst,a tak orientované, aby byl příjem rušivého signálu omezen na nejmenší možnou míru.

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 350 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x80 mm.

Anténní čtečka pro 1 anténu, 4 přijímače, 2 průchody, CR1-DS1

Čtečka CR1-DS1Čtečka CR1-DS1 je dalším  představitelem řady čteček CR. Tato řada představuje "elitní" skupinu čteček, ke kterým lze připojit externí anténu. Tím se dosáhne čtecí vzdálenosti až 3 m (při dobrých podmínkách v okolí čtečky i více).

Čtečka CR1-DS1 nemá svou vlastní interní anténu. Lze k ní ovšem připojit dvě externí antény a tím zvýšit čtecí dosah na 3 m.

Externí anténa je tvořena prostým vodičem odpovídajících vlastností. Tento vodič se připojí ke čtečce pomocí ladícího připravku, který je součástí dodávky čtečky. Samotná anténa se položí tak, aby optimálně pokryla potřebný prostor před dveřmi, a aby maximálně usnadnila identifikaci procházející resp. přicházející osoby.

Důležitá poznámka. Správné umístění antény vyžaduje jednak určitou zkušenost, ale hlavně je nutné před konečným rozhodnutím o umístění antény provést alespoň orientační měření její funkce a rozhodnout předem (před uzavřením stavebních prací) o konečném místě pro anténu.

Další poznámka: Na obrázku je červenou čárou naznačeno obvyklé umístění antény. Černá čárkovaná čára naznačuje hranice prostoru, kde je anténa ještě učinná, kde se ještě detekují vstupníky. Malé černé obdélníky představují oddělené přijímače (feritové)


Čtečka CR1-DS1 používá dvě externí antény s tím, že tyto antény slouží pouze pro přenos signálu ze čtečky do svého okolí. Pro příjem signálu ze vstupníků neslouží stejná anténa jako pro vysílání (jako je tomu u všech ostatních čteček), ale přijímač je oddělen a je tvořen feritovou anténou s potřebnou elektronikou. Přijímače mohou být až čtyři.

Smyslem tohoto řešení čtečky je pokrytí případů, kdy obvyklé řešení se stejnou anténou pro příjem i vysílání je napadáno silným okolním signálem, který detekce vstupníků značně narušuje. Přijímače se potom experimentálně umístí do těch míst a tak orientované, aby byl příjem rušivého signálu omezen na nejmenší možnou míru. V porovnání se čtečkou CR1-DS1-SZ má tu výhodu, že umožňuje vytvoření dvou nezávislých průchodů.

Základní technické parametry: napájení 12 až 26 V, optimální je 12 V, spotřeba cca 350 mA (při 12 V). Rozměry skříňky s elektronikou: 300x230x80 mm.

Vstupníky Identec

Obecně

Vstupníky Identec jsou aktivní. Obsahují malou baterii, která je u některých vstupníků vyměnitelná, u jiných nikoli (viz níže popis u jednotlivých vstupníků). Obvykla životnost vstupníků s nevyměnitelnou baterií je cca 3 až 7 let. Při běžném používání je střední doba životnosti 5 let. Po uplynutí této doby je třeba vstupník vyměnit.

Vstupníky s vyměnitelnou baterií mají životnost baterie o něco nižší, cca 3 roky. Po této době je třeba baterii vyměnit.

Sortiment vstupníků Identec se dělí na dvě základní skupiny: vstupníky pro osobní používání a vstupníky pro ochranu zboží. Podle tvaru a možného způsobu nošení jsou k dispozici vstupníky obdélníkové, jejichž velikost (plocha) odpovídá klasickým kreditním kartám (jsou ovšem silnější) a kulaté resp. ve tvaru kapky (jsou menší než obdélníkové), které lze nosit na svazku klíčů a pod.

Důležité zásady pro nošení vstupníků

 • Pokud možno noste vstupník tak, aby byl vodorovně se čtečkou. Je-li čtečka obvykle na zdi (kolmo k podlaze),
  pak vstupník nošený na obleku (rovněž kolmo k podlaze) zajistí nejlepší čtecí dosah. Vstupník nošený vodorovně
  na dně aktovky má dosah o něco menší.
 • Přenos dat ze vstupníku značně ovlivňuje přítomnost kovu. Proto pokud možno nenoste vstupník tak, že bude
  zcela "obklíčen" kovovými klíčí, nebo bude těsně u mobilního telefonu či jiných kovových předmětů
 • Vstupník nikdy neohýbejte. Není proto vhodné jej nosit například v zadní kapse kalhot či jinde, kde může dojít k jeho prohnutí.
 • Neponořujte ho do vody, zabraňte jeho styku s rozpouštědly a ředidly.
 • Nenechávejte vstupník v místech se zvýšenou teplotou, například na zadním okně automobilu nebo na rozpáleném radiátoru
 • Životnost baterie vstupníku se výrazně sníží, pokud se vstupník ponechá delší dobu ve čtecím dosahu čtečky Cryptag Census.  Dbejte proto, aby se tak nestalo.

Dosah čtení vstupníků Identec

Kód Popis Rozměr EC1 ECL1 CR1 CR-x
      Malá čtečka
116x40x17mm
 Základní čtečka
214x163x4.5mm
 Anténní čtečka
s vnitřní anténou
300x230x80mm
 Anténní čtečky
s externí anténou
(ami)
300x230x80mm
 TC1  Osobní obdélníkový vstupník  86x54x4,5mm  15 cm  100 cm  120 cm  300 cm
 TC2  Pro ochranu zboží (nekovového  76x56x7mm  15 cm  100 cm  120 cm  300 cm
 TC3  Pro ochranu zboží (kovového)  76x56x7mm  -  -  100 cm 200 cm
 TC4  Osobní vstupník, ve tvaru kapky  55x42x16mm  10 cm 80cm  100 cm  200 cm
 TC4S  Osobní vstupník, ve tvaru kapky, průmyslové pevnější provedení  55x42x11,5mm  10 cm 80 cm  100 cm  200 cm 
 TC5  Osobní vstupník, v pouzdře od náramkových hodinek  45x35x5mm  7 cm  50 cm 80 cm  150 cm 
 TC6  Osobní obdélníkový vstupník v pouzdře  95x64x5mm  15 cm 100 cm  120 cm  300 cm 

Přehled vstupníků Identec

TC1

TC1

 • obdélníkový, osobní, s otvorem na nošení
 • zabudovaná baterie, nelze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut každý den, pak jeho baterie vydrží 5 let.
 • dosah čtení: 3 m s CRx s externí anténou; 1,2 m s CR1 (vnitřní anténa);
  1 m s ELC1; 0,15 m s EC1
 • rozměr: 86x54x4,5 mm
 • dodává se se světlemodrým potiskem, ten lze nahradit vlastní samolepkou, lze jej nosit volně
  v kapse, v aktovce, na obleku, na košili apod.
 • Označení na objednávce: TC1

 

TC2

TC2

 • obdélníkový, pro ochranu předmětů (nekovových)
 • zabudovaná baterie, nelze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut
  každý den, pak jeho baterie vydrží 5 let.
 • dosah čtení: 3 m s CRx s externí anténou; 1,2 m s CR1 (vnitřní anténa); 1 m s ELC1; 0,15 m s EC1
 • rozměr: 76x56x7 mm
 • dodává se v černé barvě, na chráněné předměty se obvykle přilepí nebo přišroubuje
 • Označení na objednávce: TC2

TC3

TC3

 • obdélníkový, pro ochranu předmětů (kovových)
 • zabudovaná baterie, nelze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut každý den,
  pak jeho baterie vydrží 5 let.
 • dosah čtení: 2 m s CRx s externí anténou; 1 m s CR1 (vnitřní anténa)
 • rozměr: 76x56x7 mm
 • dodává se v černé barvě, na chráněné předměty se obvykle přilepí nebo přišroubuje
 • Označení na objednávce: TC3
 

TC4

TC4

 • ve tvaru kapky, osobní, s vyměnitelnou baterií
 • zabudovaná baterie, lze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut každý den,
  pak jeho baterie vydrží 3 roky.
 • dosah čtení: 2 m s CRx s externí anténou; 1 m s CR1 (vnitřní anténa); 0,8 m s ELC1; 0,1 m s EC1
 • rozměr: 53x43x15 mm
 • dodává se v černé barvě, lze jej nosit volně v kapse nebo na svazku klíčů, na šňůrce na krku a pod.
 • Označení na objednávce: TC4

TC4S

TC4 

 • ve tvaru kapky, osobní, průmyslové pevné provedení
 • zabudovaná baterie, nelze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minutkaždý den,
  pak jeho baterie vydrží 5 let.
 • dosah čtení: 2 m s CRx s externí anténou; 1 m s CR1 (vnitřní anténa); 0,8 m s ELC1; 0,1 m s EC1
 • rozměr: 53x43x10 mm
 • dodává se v černé barvě, lze jej nosit volně v kapse nebo na svazku klíčů, na šňůrce na krku a pod. Je možné je dodávat i jako součást mechanického klíče
  (vstupník TC4S tvoří hlavičku klíče)
 • Označení na objednávce: TC4S

 

 

TC5

TC5

 •  kulatý v pouzdře náramkových hodinek, osobní, s vyměnitelnou baterií
 • zabudovaná baterie, lze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut
  každý den, pak jeho baterie vydrží 3 roky. Baterie se mění po otevření
  pouzdra speciálním klíčem, který je součástí dodávky
 • dosah čtení: 1,5 m s CRx s externí anténou; 0,8 m s CR1 (vnitřní anténa); 0,5 m s ELC1; 0,07 m s EC1
 • rozměr: 45x35x5 mm
 • dodává se v černé barvě, jako atrapa náramkových hodinek, má otvory pro běžné náramky, takže jej lze nosit na ruce jako běžné hodinky. Pouzdro
  je vodotěsné, vstupník lze proto používat i ve venkovním prostředí
 • Označení na objednávce: TC5

 TC6

TC6

 •  obdélníkový, osobní, s pouzdrem na nošení, s vyměnitelnou baterií
 • zabudovaná baterie, lze ji vyměnit, je-li vstupník v dosahu čtečky celkem 6 minut
  každý den, pak jeho baterie vydrží 3 roky.
 • dosah čtení: 3 m s CRx s externí anténou; 1,2 m s CR1 (vnitřní anténa); 1 m s ELC1; 0,15 m s EC1
 • rozměr: 95x64x5 mm (to jsou max. rozměry vlastního pouzdra)
 • do pouzdra lze vložit vlastní potisk obsahující obvykle logo firmy a osobní údaje nositele,
  lze ji nosit volně v kapse, aktovce, ale optimální je nošení
  na obleku, šatech, košili a pod., kde funguje současně i jako osobní viditelná vizitka
 • Označení na objednávce: TC6
 

 

 

 

 

Profesionální, zkušený, odborně fundovanýdealer vstupních systémů.

© 2008 - 2020 Studio Internet | Všechna práva vyhrazena.